Program ke stažení

Nyní je zde ke stažení program Mzdy 2021 ve verzi 21.20, ve kterém naleznete úpravy dle platných zákonů a další novinkyvylepšení. Po instalaci se Vám veškerá data automaticky převedou a Vy můžete okamžitě pokračovat v práci.

Další užitečné informace k novinkám v programu - viz Rady a tipy níže na stránce.


Zde je ke stažení program Mzdy 2021 www verze 21.20,
soubor m221v2120.exe (0 kB)


Zde budou postupně ke stažení další verze s různými novinkami. Před stahováním si porovnejte jakou máte verzi, abyste si zbytečně nestahovali verzi, kterou již máte.

Pokud máte síťovou verzi, nainstalujte na všechny počítače vždy stejnou verzi programu.

Pokud budete měnit počítač, postupujte při instalaci programu a překopírování dat dle Návodu k instalaci (PDF) - část Instalace programu - Tip 3.


Návod k instalaci:

Pokud instalujete první náš program nebo síťovou verzi, přečtěte si Návod k instalaci (PDF).

Pouze při přechodu ze staršího programu Mzdy (2001 až 2020) na Mzdy 2021 nastavte v původním programu v části Společné údaje - Nový měsíc 1/2021, a pak proveďte akci Nový měsíc.

Klikněte na tento podtržený nápis m221v2120.exe (0 kB), poté zvolte Uložit program na disk a potvrďte OK. Na dalším okně zvolte Uložit. Tímto se program stáhne ze stránek. Po nápisu Stahování dokončeno, stiskněte tlačítko Spustit. Tímto se objeví okno pro instalaci.

Při instalaci postupně mačkejte tlačítka: Další (nabídne se výběr adresáře - doporučujeme ponechat), Další (můžete si zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programu - ikonu pro všechny uživatele nebo pouze pro aktuálního uživatele), Další, Instalovat, Dokončit. Po instalaci se na plochu nakopíruje ikona. Program můžete spustit také v nabídce Start - Programy.
Po spuštění programu zadejte kód, který jste obdrželi do Vašeho e-mailu - tzn. vyplňte přesně všechny tři kolonky - Uživatel, Číslo programu, Aktivační kód (tyto údaje lze také přímo přenést z e-mailu: Ctrl + C, Ctrl + V). Poté se nabídne cesta pro převod dat z minulé verze (můžete změnit). Po otevření každé firmy bude vše převedenopřipraveno na zpracování dalšího roku (původní program včetně dat Vám zůstane v počítači).
Pro následnou aktualizaci programu instalujte další verze do stejného adresáře (nabízí se automaticky).

Tip: Pokud se nenabídne cesta pro převod dat automaticky, stiskněte na okně Výběr firem (s nulovým počtem) klávesy Ctrl + P.


Novinky ve verzi 21.20:

 • Karanténní příspěvek – izolačka (Vytváření výplat)
 • Úpravy tisků (výplatní listiny, rekapitulace, mzdové listy apod.)
 • Přehled o výši pojistného – nový formulář + el. podání XML
  (formulář bude platit až do konce roku 2021)
 • A další novinky a vylepšení

Novinky ve verzi 21.00:

 • Aktuální hodnoty (min. mzda 15 200 Kč, vyšší sleva na poplatníka 2320 Kč, redukční
  hranice pro výpočet DPN atd.) a další úpravy pro zpracování mezd za rok 2021
 • Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně
 • Sazby daně 15 a 23 %
 • Úpravy editací a tisků - mzdový list, výplatní listiny, rekapitulace apod.
 • Stravenkový paušál - novinka
 • Dovolená - nově nárok v týdnech odvozená od týdenní prac. doby, evidence v hodinách
 • Nová hodnota ve Společných údajích – týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené
 • ELDPOznámení o nástupu – nové pokyny
 • ELDP nově odesílání pouze elektronicky
 • Ošetřovné do vyloučených dob v době koronaviru – pokyny ELDP
 • Potvrzení o zdanitelných příjmechPotvrzení (srážková daň) - aktuální formuláře
 • Výpočet daně za minulý rok - aktuální formulář
 • A další novinky a vylepšení

Rady a tipy pro efektivnější práci s programem

Odpovědi na nejčastější dotazy - popis téměř všech odpovědí naleznete v návodu k programu a v nápovědách u každé položky. Zde uvádíme pouze stručné body, podle kterých se v návodu budete rychleji orientovat.

Karanténní příspěvek - tzv. Izolačka

Karanténní příspěvek – tzv. Izolačka (zákon č. 121/2021 Sb.)

Zaměstnanci mají v období od 1.3.2021 do 30.4.2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období. Zaměstnavatelé si tyto příspěvky odečtou do pojistného na sociální zabezpečení v Přehledu o výši pojistného.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Postup:

1) V programu Mzdy vyplňte v části Vytváření výplat – Nemocenská (tlačítko na 1. stránce) údaje o karanténě. Vypočítá se Náhrada mzdy, kterou přeneste do vytváření.

2) Poté si spočítejte Karanténní příspěvek. Využijte k tomu kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na: https://www.mpsv.cz/izolacka

Ve článku v odstavci Spočítejte si Izolačku (nad tabulkou), klikněte na nápis ZDE. Po otevření kalkulačky klikněte vpravo nahoře na Upravit dokument. Pak zapište počet kalendářních dnů v karanténě, počet hodin a průměr (údaje opište z programu z editace Nemocenská). Ve žlutém rámečku uvidíte částku karanténního příspěvku. Tabulku s výpočtem si vytiskněte.

3) Částku zapište v programu Mzdy ve Vytváření výplat na 3. stránce do kolonky Karanténní příspěvek a stiskněte Enter, příspěvek se přičte k výplatě. Zobrazí se ve výplatní listině, rekapitulaci i ve mzdovém listě.

4) Souhrnná částka příspěvků za všechny zaměstnance, včetně počtu těchto zaměstnanců, se přenese do formuláře Přehled o výši pojistného, kde se tato částka odečte od výše pojistného. Pokud je úhrn příspěvků vyšší, než pojistné, vznikne přeplatek, který bude plátci pojistného vrácen.

Ke karanténnímu příspěvku si vytiskněte:
1) Tabulku s výpočtem (z kalkulačky)
2) Z programu Mzdy:
- Výplatní listiny zaměstnanců s příspěvkem
- Rekapitulaci mezd
- Výkaz náhrady mzdy při DPN (tisky Nemocenská)
- Přehled o výši pojistného

Elektronické podání na OSSZ

Pokud jste si nově objednali doplněk Elektronické podání na OSSZ, klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku Přehled o výši pojistného, ELDP, Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ nebo Příloha k žádosti o dávku nem. poj.) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu.

Elektronické podání - hlaví body (podrobný popis naleznete v nápovědě):
1) Zřiďte si Datovou schránku (zdarma) nebo Elektronický podpis např. na poště (Czech Point).
2) Pokud budete používat elektronický podpis, zaregistrujte si ho na OSSZ.
3) V programu Mzdy u vybraného tisku stiskněte tlačítko Uložit data (vytvoří se potřebný soubor).
4) Otevřete si formulář OSSZ a Importujte do něho data (natáhnou se údaje z programu Mzdy).
5) Formulář s daty pak odešlete na OSSZ s použitím datové schránky nebo el. podpisu.
Body 1 - 2 uděláte jen jednou, body 3 - 5 pak při každém odesílání.

Noví uživatelé: Před započetím práce doporučujeme

Přečtěte si (vytiskněte) návod případně Rychlého průvodce programem a seznamte se se základními body postupu práce a s používanými klávesami. Usnadníte si tím zápis údajů např. zápis datumu, pohyb mezi stránkami, výběry podle různých kritérií atd.
V návodu jsou názvy např. dovolená, odstupné, odchod zaměstnance atd. zapsány modře, tím rychle vyhledáte požadovaný termín nebo postup.

Zálohování dat - ještě rychlejší

Pro ještě rychlejší a komfortnější zálohování dat, jsme přidali na plochu programu modrý podržený nápis Zálohování dat. Stačí na tento nápis kliknout a dále stisknout tlačítko Zálohovat. Doporučujeme tuto akci provádět po každé práci před opuštěním programu. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se! Tímto se data uloží na pevný disk. Pokud si chcete data uložit např. na Flash nebo jiné výměnné médium, postupujte dle nápovědy F1 v této části.
Pozn.: Editace ZálohováníObnovení dat naleznete také v části Další možnosti.

Tip: Nastavení cesty k datům

Pokud si budete chtít nastavit cestu k datům např. při Převodu dat nebo při Přenosu údajů z jiných našich programů a nevíte přesně cestu, zapište pro snadnější vyhledání do kolonky Cesta: %AdresarDat%ZA office
Poté klikněte na žluté tlačítko (Výběr souboru / adresáře) vedle cesty a zde si můžete nalistovat příslušný náš program nebo soubor (nabídne se adresář, kde jsou data našich nových programů).

Odesílání formulářů ve formátu PDF

Tímto způsobem můžete odesílat např. formuláře VZP přes datovou schránku.
Postup: Před vytisknutím nastavte v části Tisk - Tiskárna - Nastavení tiskárny (velké tlačítko) místo tiskárny program pro formát pdf (např. pdfFactory) . Následně dejte tisk formuláře (tlačítko Tisk). Tímto se formulář uloží do formátu PDF, který můžete připojit k e-mailu nebo odeslat do datové schránky.

E-neschopenky - povinnosti pro zaměstnavatele

- Zaměstnavatel již nebude přijímat papírové doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského pojištění od zaměstnance a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.

- Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat na příslušnou ČSSZ Přílohu k žádosti o dávku a to v elektronické podobě (v programu Mzdy máte el. podání tohoto tiskopisu na OSSZ).

- Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance zašle zaměstnavatel hlášení s údaji pro výplatu poslední dávky nemocenského (nemoc delší než 14 dní).

- Zaměstnanec má stále povinnost informovat zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti (telefonicky, e-mailem, .…).

- V programu Mzdy pracujete s neschopenkou jako dosud.

- Zaměstnavatel má k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na požádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

- Abyste dostávali informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců od OSSZ, požádejte o zasílání informací.
Žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn

Informace na stránkách ČSSZ:
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce-pro-zamestnavatele-a-ucetni-firmy-jak-ziskat-informace-o-neschopenkach-zamestnancu

Děti - změna daňového zvýhodnění v průběhu roku

Pokud se změní daňové zvýhodnění na děti v průběhu roku, postpujte v programu takto:
1) V části Osobní agenda - Společné údaje přepište hodnoty pro daňové zvýhodnění na děti.
2) Jakmile opustíte tuto editaci, daňové zvýhodnění se automaticky přepočítá u všech zaměstnanců v Kartotéce.
3) Akcí Nový měsíc se aktuální údaje přenesou i do Vytváření výplat.
Pozn.: Pokud jste již akci Nový měsíc provedli, vstupte do Vytváření výplat a u zaměstnanců, kteří mají děti, klikněte na 3. stránce vedle kolonky děti na modré šipečky. Tímto se přetáhnou nové hodnoty z Kartotéky a vše se dopočítá.

Zaměstnání malého rozsahu

Srážková daň, sociální a zdravotní pojištění – podrobnou nápovědu najdete v Návodu - Rady a tipy - Zaměstnání malého rozsahu.

Mzdové listy - tisk více zaměstnanců najednou

Mzdové listy - můžete tisknout jednotlivé zaměstnance (vyberte vedle tisku číslo zaměstnance) nebo více zaměstnanců najednou (postup: viz nápověda F1 vedle tisku Mzdové listy).

Odvod ZP z minimální mzdy, Neplacené volno

Podrobný popis naleznete v nápovědě F1 ve Vytváření výplat na straně 4 u zaškrtávátka Vynechat zohlednění minimální mzdy u zdravotního pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Zápis částky, která je osvobozená od daně - podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Osobní agenda - Kartotéka zaměstnanců, strana 4 - název srážky.
Částku penzijního připojištění nad limit můžete zapsat do kolony Naturální příjem (viz nápověda F1 u této položky).

Nemocenská

Každý zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) - nemoci a karantény. Podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Vytváření výplat - tlačítko Nemocenská.

Dovolená a nemoc - neomezený počet zápisů

V Kartotéce se zapisuje dovolená a nemoc na jedné stránce, kde uvidíte průměry na dovolenou a celkové hodiny dovolené a dny nemoci. Pokud budete chtít zapsat období a počet hodin čerpání dovolené, stiskněte tlačítko Čerpání dovolené (zde je možno zapsat neomezený počet zápisů). Pro zápis období a počtu dní nemoci, stiskněte tlačítko Zápis nemoci (také zde je možno zapsat neomezený počet zápisů).
Pokud budete chtít zapsat dovolenou či nemoc ve Vytváření výplat, stiskněte tlačítko Dovolená nebo Nemoc.

Odchod zaměstnance

Nemusíte se bát tuto akci provádět i několikrát za sebou. Vystoupíte-li z části Potvrzení, vrátí se vše do původního stavu.

Editace (Oprava) příkazu před tiskem

Oprava částek Daň, soc. pojištění, zdrav. pojištění - pokud zjistíte, že jste někdy v minulých měsících udělali chybu a chcete ji v aktuálním měsíci opravit, zaškrtněte si ve Výběru (tlačítko vedle tisku) editovat příkazy před tiskem ANO. Pusťte náhled - objeví se tabulka, ve které můžete vše opravit. Tlačítkem Zavřít se dostanete do náhledu, odkud můžete upravený příkaz k úhradě vytisknout.

Průměry na dovolenou

Pokud se neobjeví v druhém nebo některém dalším zpracovávaném čtvrtletí průměry na dovolenou, provedli jste akci Nový měsíc před zapsáním zpracovávaného měsíce do údajů pro nový měsíc.

Je třeba každý měsíc dodržovat postup:
1. ve Společných údajích - Nový měsíc zapsat výplatu za měsíc
2. stisknout tlačítko Nový měsíc

Oprava:
Vraťte se z flash (jiného média) nebo pevného disku, kde máte zálohovaný minulý měsíc a opakujte postup dle bodu 1 a 2.

Zálohování, archiv

Doporučujeme Vám každý měsíc zálohovat data na flash (jiné médium) nebo pevný disk (ukládá se celá práce od začátku období do posledního zpracovaného měsíce).
A dále uložit zpracovaný měsíc do archivu (např. ve Vytváření výplat je duben, uloží se duben) - každý měsíc je uložen samostatně, aby bylo možné si ho kdykoliv prohlédnout nebo opravit.

Před akcí, u které si nejste jisti, co provede, si také uložte data, máte se k čemu vrátit !


Instalace - BDE:

Pokud se při spuštění programu objeví hláška Nelze inicializovat BDE, klikněte zde.


Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz