Program ke stažení

Nyní je zde ke stažení program Mzdy 2022 ve verzi 22.10, ve kterém naleznete úpravy dle platných zákonů a další novinkyvylepšení. Po instalaci se Vám veškerá data automaticky převedou a Vy můžete okamžitě pokračovat v práci.

Další užitečné informace k novinkám v programu - viz Rady a tipy níže na stránce.


Zde je ke stažení program Mzdy 2022 www verze 22.10,
soubor m222v2210.exe (0 kB)


Zde budou postupně ke stažení další verze s různými novinkami. Před stahováním si porovnejte jakou máte verzi, abyste si zbytečně nestahovali verzi, kterou již máte.

Pokud máte síťovou verzi, nainstalujte na všechny počítače vždy stejnou verzi programu.

Pokud budete měnit počítač, postupujte při instalaci programu a překopírování dat dle Návodu k instalaci (PDF) - část Instalace programu - Tip 3.


Návod k instalaci:

Pokud instalujete první náš program nebo síťovou verzi, přečtěte si Návod k instalaci (PDF).

Pouze při přechodu ze staršího programu Mzdy (2001 až 2021) na Mzdy 2022 nastavte v původním programu v části Společné údaje - Nový měsíc 1/2022, a pak proveďte akci Nový měsíc.

Klikněte na tento podtržený nápis m222v2210.exe (0 kB), poté zvolte Uložit program na disk a potvrďte OK. Na dalším okně zvolte Uložit. Tímto se program stáhne ze stránek. Po nápisu Stahování dokončeno, stiskněte tlačítko Spustit. Tímto se objeví okno pro instalaci.

Při instalaci postupně mačkejte tlačítka: Další (nabídne se výběr adresáře - doporučujeme ponechat), Další (můžete si zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programu - ikonu pro všechny uživatele nebo pouze pro aktuálního uživatele), Další, Instalovat, Dokončit. Po instalaci se na plochu nakopíruje ikona. Program můžete spustit také v nabídce Start - Programy.
Po spuštění programu zadejte kód, který jste obdrželi do Vašeho e-mailu - tzn. vyplňte přesně všechny tři kolonky - Uživatel, Číslo programu, Aktivační kód (tyto údaje lze také přímo přenést z e-mailu: Ctrl + C, Ctrl + V). Poté se nabídne cesta pro převod dat z minulé verze (můžete změnit). Po otevření každé firmy bude vše převedenopřipraveno na zpracování dalšího roku (původní program včetně dat Vám zůstane v počítači).
Pro následnou aktualizaci programu instalujte další verze do stejného adresáře (nabízí se automaticky).

Tip: Pokud se nenabídne cesta pro převod dat automaticky, stiskněte na okně Výběr firem (s nulovým počtem) klávesy Ctrl + P.


Novinky ve verzi 22.10

 • Oznámení o nástupu (skončení)nový formulář a XML

Novinky ve verzi 22.00

 • Aktuální hodnoty (min. mzda 16 200 Kč, vyšší sleva na poplatníka, redukční
  hranice pro výpočet DPN atd.) a další úpravy pro zpracování mezd za rok 2022
 • Vyšší sleva na poplatníka 30840 Kč, měsíčně 2570 Kč (v programu nastaveno)
 • Výpočet daně za minulý rok - aktuální formulář včetně výpočtů (daň, bonus apod.)
  Uplatníte vyšší odpočet na 2. a 3. a další dítě za celý rok 2021 – viz Rady a tipy
 • Bonus na dětizrušena maximální měsíční výše bonusu
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení (srážková daň) - aktuální formuláře
 • Stravenkový paušál – nová maximální částka
 • Pro rok 2022 je max. vyměřovacím základem pro soc. pojištění částka 1 867 728 Kč
 • Ošetřovné – viz Rady a tipy
 • ELDPúpravy v pokynech (od loňského roku se odesílá pouze elektronicky)
 • ELDP 2021 - Ošetřovné do vyloučených dob v době coronaviru – přečtěte si
  pokyny ELDP v minulých Mzdách 2021
 • Nový tisk: Seznam zaměstnanců – cizinci s čísly pojištěnců OSSZ a ZP (pokud nemají RČ)
 • Oznámení o nástupu – možnost dodatečného natažení RČ (čísla pojištěnce)
 • A další novinky a vylepšení

Rady a tipy pro efektivnější práci s programem

Odpovědi na nejčastější dotazy - popis téměř všech odpovědí naleznete v návodu k programu a v nápovědách u každé položky. Zde uvádíme pouze stručné body, podle kterých se v návodu budete rychleji orientovat.

Oznámení o nástupu (skončení) – nový formulář a XML

Od 1.4.2022 je platný nový vzor formuláře Oznámení o nástupu (skončení) zaměstnání – ONZ.
Do programu jsem zapracovali úpravy tohoto formuláře a elektronický přenos XML.

----------------
NEPŘEHLÉDNĚTE !
Vzhledem k tomu, že nemůžeme mít v programu současně dvě datové věty (XML), stáhněte si novou verzi programu Mzdy teprve, až budete mít odeslané všechny PřihláškyOdhlášky zaměstnanců, kteří mají datum nástupu nebo skončení menší než 1.4.2022 (pro ty se použije původní formulář a původní XML přenos - program Mzdy verze 22.00).
Původní formulář na ePortálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz

Teprve poté si stáhněte novou verzi programu Mzdy 22.10, kde je zapracovaný aktuální formulář a XML přenos pro údaje od 1.4.2022. Nový formulář je na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz_2022
----------------

V programu v editaci Vytváření (vedle tisku) přibyla 3. záložka. Tam se vyplňují Informace pro podporu v nezaměstnanosti. Tyto údaje se vyplňují v případě Oznámení o skončení zaměstnání. Více o jednotlivých kolonkách se dozvíte v Pokynech pro vyplnění (klikněte na podtržený nápis NÁSTUP / SKONČENÍ).
V případě, že zaměstnáváte cizince, přečtěte si nové pokyny také u kolonky Rodné číslo.
V této editaci si přečtěte také nápovědu F1 – POSTUP práce v našem programu.

Pozn.: V editaci již není kolonka Kód zdravotní pojišťovny. Pokyny: Tento údaj se uvádí pouze v případě, že bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání < 1. 4. 2022. Pokud bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání >= 1. 4. 2022, údaj se nevyplňuje.

Tip: Pokud by se vám nepřenesl údaj do kolonky pohlaví, přepište si v editaci hodnotu u muže na M a u ženy na Ž (v původním přenosu fungovalo i číselné odznačení 1 a 2).

Pokud budete přikládat přílohy k formuláři, připojíte si je na ePortálu ČSSZ po natažení údajů.

Vzhledem k tomu, že tiskopis je zaměstnavatel povinen předat v elektronické podobě, není již v našem programu TISK tohoto formuláře. Ten si případně vytiskněte na ePortálu ČSSZ po přenosu údajů.

Elektronické podání na OSSZ - Podrobná nápověda (F1) v části Nastavení (tlačítko vedle tisku).

Dále si přečtěte nové pokyny k vyplňování formuláře - v editaci Údaje o firmě, klikněte na podtržený nápis NÁSTUP / SKONČENÍ a přečtěte si Všeobecné zásady pro vyplňování (ve spodní části nápovědy), zejména pokud zaměstáváte cizince - viz dále část textu ze zásad pro vyplňování:
- Oznámení o nástupu do zaměstnání zaměstnance (cizince), který nemá dosud přiděleno rodné číslo (RČ) ani evidenční číslo pojištěnce (EČP), lze podat elektronicky, podmínkou je správné vyplnění data narození a dalších povinných údajů formuláře. K podání se doporučuje přiložit sken dokladu osvědčujícího totožnost pojištěnce, např. sken dokladu narození, případně sken dokladu totožnosti, tj. povolení k pobytu, cestovní doklad, obdobný doklad obsahující údaj o datu a místě narození.
- Hlášení opravy nebo změny rodného čísla se provede elektronickou formou. Lze tedy využít tiskopis „Oznámení" (hlášení opravy nebo hlášení změny), ke kterému je však nezbytné vždy doložit i průvodní vysvětlující dopis ve formě elektronické přílohy, aby OSSZ byla o této změně řádně informována. V samotném „Oznámení" musí být v poli „Rodné číslo" vyplněno nové rodné číslo. V průvodním dopisu pak musí být uvedeno, že se jedná o hlášení opravy (změny) rodného čísla tohoto pojištěnce, a původní (chybné) rodné číslo, jehož oprava (změna) je hlášena.

Užitečné informace k novinkám v programu - leden 2022

1) Výpočet daně za rok 2021 udělejte v programu MZDY 2022 v části Roční zpracování.
- Daňový odpočet na děti se zvýšil v průběhu roku, ale uplatňuje se až ve Výpočtu daně za celý rok.
Na 1. dítě zůstává 15 204 Kč, pokud má zaměstnanec 1 dítě, nemusíte upravovat
Na 2. dítě: 22 320 Kč za rok, za měsíc 1860 Kč
Na 3. a další dítě: 27 840 Kč za rok, měsíčně 2320 Kč
Postup: Pokud má zaměstnanec víc dětí, sečtěte nárok za všechny děti a přepište hodnotu v editaci na 2. stránce: Daňové zvýhodnění – děti (první kolonka) a stiskněte Enter, aby se vše přepočítalo.
- Slevu za umístění dítěte (školka) můžete uplatnit max. do výše 15 200 Kč za jedno dítě.
- Daň, kterou budete vracet, zapište ve Vytváření výplat na 3. straně do poslední srážky, nápověda okénko srážka - název (F1).

2) Pokud Vaši zaměstnanci pobírají minimální mzdu, zvyšte ji na částku 16 200 Kč měsíčně nebo 96,40 Kč za hodinu (v Kartotéce na 4. stránce - kolonka mzda). To stejné udělejte v lednu i ve Vytváření výplat.

3) U zaměstnanců, kteří mají povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimální mzdy, zkontrolujte, zda nemají mzdu menší než 16 200 Kč. Pokud mají, v Kartotéce na 5. straně označte vynechat zohlednění minimální mzdy NE (nápověda F1). To stejné udělejte v lednu i ve Vytváření výplat, aby se zdravotní pojištění počítalo z této minimální částky.

4) Zaměstnání malého rozsahu:
- U sociálního a zdravotního pojištění zůstává započitatelný příjem 3500 Kč. Při dosažení nebo překročení částky 3500 Kč odškrtněte Vynechat výpočet SP a ZP. Pojištění se vypočítá.
- Daně: Pokud úhrn příjmů nepřesáhne za kalendářní měsíc 3500 Kč a zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani, odvádí se srážková daň. Necháte nastaveno, jak už máte (Kartotéka 5. strana).

5) Pokud zaměstnáváte cizince, naleznete v programu nový tisk: Seznam zaměstnanců – cizincičísly pojištěnců OSSZ a ZP (pokud nemají RČ) a datumy nástupuvýstupu. Tisk naleznete v části Tisk – Měsíční zpracování – Další tisky (dole).
A dále ve formuláři Oznámení o nástupu je nově možnost dodatečného natažení RČ (čísla pojištěnce) – klikněte na modré šipečky vedle kolonky a údaj se přenese z Kartotéky.

6) Bonus na dítězrušen maximální roční i měsíční limit (v programu upraveno).

7) Stravenkový paušál
V Kartotéce na straně 4 a ve Vytváření na straně 3 kolonka pro zápis stravenkového paušálu – postup viz nápověda F1 u kolonky.
Pro ty, kteří v loňském roce ještě stravenkový paušál nepoužívali: je to nový způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Peněžitý příspěvek je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod soc. a zdrav. pojištění. Na straně zaměstnavatele je tento výdaj daňově uznatelným výdajem.
Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný příspěvek na stravování, musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2022 se jedná o částku 118 Kč), tedy do výše maximálně 82,60 Kč. Například za 21 odpracovaných směn v měsíci může zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu zhruba 1 700 Kč.

8) Dovolená: V části Osobní agenda – Společné údaje si zkontrolujte hodnotu v kolonce Týdenní pracovní doba. Pokud máte ve firmě jinou než přednastavenou 40 hod. (8 hodin x 5 dní), upravte ji zde. U nových zaměstnanců se tato hodnota použije pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách.
- Výpočet dovolené, pokud zaměstnanec neodpracoval celý roknápověda ve Vytváření výplat – kolonka Dovolená Pracovní dny - F1.

9) Ošetřovné - zase platí ošetřovné 9 dní / 16 dní (osamělý zaměstnanec). Sledujte v případě úprav ohledně covidu.
U ošetřovného se nově rozšiřuje okruh osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o osoby blízké. O potřebné mohou nově pečovat i příbuzní mimo společnou domácnost.
- Od 1. 1. 2022 potřeba ošetřování jiné fyzické osoby, tj. v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

10) Přečtěte si nové pokyny u těchto formulářů:
Evidenční listy (vedle tisku - Vytváření - podtržený nápis EVIDENČNÍ LIST, VŠEOBECNÉ ZÁSADY). ELDP se odesílá pouze elektronicky (viz VŠEOBECNÉ ZÁSADY – dole Příloha č. 4). Elektronické odesílání – viz nápověda F1 – tlačítko Nastavení vedle tisku.
Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP (změny jsou vyznačeny červeně) - najdete na: https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35802/ELDP_2012_vseobecne_zasady_od_1_1_2014.pdf/80bf8520-bf93-21e4-7117-7f6f45b108c1?t=1640937585497
Metodická pomůcka (příklady) pro vyplnění ELDP pro rok 2022 – najdete na:
https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35802/ELDP_2012_metod_pomucka_od_1_1_2014.pdf/32934e56-0d1e-3152-5b36-21da09d73234?t=1609403151608

11) Zálohování, Archiv – před uzavřením programu stačí kliknout na modrý nápis v levé části nahoře - chraňte si svou práci !
Zálohování - zálohujte data po každé práci na flash, externí disk apod. Při poškození počítače přijdou často uživatelé o několik měsíců své práce.
Archivukládejte každý měsíc data také do Archivu. Můžete se tak ke každému měsíci vrátit, dělat opravy nebo si z daného měsíce cokoliv vytisknout, např. formuláře pro kontrolu úřadů.

12) Tisky si můžete také uložit ve formátu PDF do počítače (viz níže Rady a tipy). V případě kontroly jen přiložíte soubor do e-mailu.

13) Nabízíme také službu Zálohování - data vždy v bezpečí. V případě zájmu nás kontaktujte (e-mail: zaoffice@zaoffice.cz, tel. 602 583 800), zašleme Vám podrobnou nabídku. Jednorázový poplatek 600 Kč bez DPH.

Karanténní příspěvek - tzv. Izolačka

Karanténní příspěvek – tzv. Izolačka (zákon č. 121/2021 Sb.)

Zaměstnanci mají nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období. Zaměstnavatelé si tyto příspěvky odečtou do pojistného na sociální zabezpečení v Přehledu o výši pojistného.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Postup:

1) V programu Mzdy vyplňte v části Vytváření výplat – Nemocenská (tlačítko na 1. stránce) údaje o karanténě. Vypočítá se Náhrada mzdy, kterou přeneste do vytváření.

2) Poté si spočítejte Karanténní příspěvek. Využijte k tomu kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na: https://www.mpsv.cz/izolacka

Ve článku v odstavci Spočítejte si Izolačku (nad tabulkou), klikněte na nápis ZDE. Po otevření kalkulačky klikněte vpravo nahoře na Upravit dokument. Pak zapište počet kalendářních dnů v karanténě, počet hodin a průměr (údaje opište z programu z editace Nemocenská). Ve žlutém rámečku uvidíte částku karanténního příspěvku. Tabulku s výpočtem si vytiskněte.

3) Částku zapište v programu Mzdy ve Vytváření výplat na 3. stránce do kolonky Karanténní příspěvek a stiskněte Enter, příspěvek se přičte k výplatě. Zobrazí se ve výplatní listině, rekapitulaci i ve mzdovém listě.

4) Souhrnná částka příspěvků za všechny zaměstnance, včetně počtu těchto zaměstnanců, se přenese do formuláře Přehled o výši pojistného, kde se tato částka odečte od výše pojistného. Pokud je úhrn příspěvků vyšší, než pojistné, vznikne přeplatek, který bude plátci pojistného vrácen.

Ke karanténnímu příspěvku si vytiskněte:
1) Tabulku s výpočtem (z kalkulačky)
2) Z programu Mzdy:
- Výplatní listiny zaměstnanců s příspěvkem
- Rekapitulaci mezd
- Výkaz náhrady mzdy při DPN (tisky Nemocenská)
- Přehled o výši pojistného

Elektronické podání na OSSZ

Pokud jste si nově objednali doplněk Elektronické podání na OSSZ, klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku Přehled o výši pojistného, ELDP, Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ nebo Příloha k žádosti o dávku nem. poj.) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu.

Elektronické podání - hlaví body (podrobný popis naleznete v nápovědě):
1) Zřiďte si Datovou schránku (zdarma) nebo Elektronický podpis např. na poště (Czech Point).
2) Pokud budete používat elektronický podpis, zaregistrujte si ho na OSSZ.
3) V programu Mzdy u vybraného tisku stiskněte tlačítko Uložit data (vytvoří se potřebný soubor).
4) Otevřete si formulář OSSZ a Importujte do něho data (natáhnou se údaje z programu Mzdy).
5) Formulář s daty pak odešlete na OSSZ s použitím datové schránky nebo el. podpisu.
Body 1 - 2 uděláte jen jednou, body 3 - 5 pak při každém odesílání.

Noví uživatelé: Před započetím práce doporučujeme

Přečtěte si (vytiskněte) návod případně Rychlého průvodce programem a seznamte se se základními body postupu práce a s používanými klávesami. Usnadníte si tím zápis údajů např. zápis datumu, pohyb mezi stránkami, výběry podle různých kritérií atd.
V návodu jsou názvy např. dovolená, odstupné, odchod zaměstnance atd. zapsány modře, tím rychle vyhledáte požadovaný termín nebo postup.

Zálohování dat - ještě rychlejší

Pro ještě rychlejší a komfortnější zálohování dat, jsme přidali na plochu programu modrý podržený nápis Zálohování dat. Stačí na tento nápis kliknout a dále stisknout tlačítko Zálohovat. Doporučujeme tuto akci provádět po každé práci před opuštěním programu. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se! Tímto se data uloží na pevný disk. Pokud si chcete data uložit např. na Flash nebo jiné výměnné médium, postupujte dle nápovědy F1 v této části.
Pozn.: Editace ZálohováníObnovení dat naleznete také v části Další možnosti.

Tip: Nastavení cesty k datům

Pokud si budete chtít nastavit cestu k datům např. při Převodu dat nebo při Přenosu údajů z jiných našich programů a nevíte přesně cestu, zapište pro snadnější vyhledání do kolonky Cesta: %AdresarDat%ZA office
Poté klikněte na žluté tlačítko (Výběr souboru / adresáře) vedle cesty a zde si můžete nalistovat příslušný náš program nebo soubor (nabídne se adresář, kde jsou data našich nových programů).

Odesílání formulářů ve formátu PDF

Tímto způsobem můžete odesílat např. formuláře VZP přes datovou schránku.
Postup: Před vytisknutím nastavte v části Tisk - Tiskárna - Nastavení tiskárny (velké tlačítko) místo tiskárny program pro formát pdf (např. pdfFactory) . Následně dejte tisk formuláře (tlačítko Tisk). Tímto se formulář uloží do formátu PDF, který můžete připojit k e-mailu nebo odeslat do datové schránky.

E-neschopenky - povinnosti pro zaměstnavatele

- Zaměstnavatel již nebude přijímat papírové doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského pojištění od zaměstnance a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.

- Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat na příslušnou ČSSZ Přílohu k žádosti o dávku a to v elektronické podobě (v programu Mzdy máte el. podání tohoto tiskopisu na OSSZ).

- Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance zašle zaměstnavatel hlášení s údaji pro výplatu poslední dávky nemocenského (nemoc delší než 14 dní).

- Zaměstnanec má stále povinnost informovat zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti (telefonicky, e-mailem, .…).

- V programu Mzdy pracujete s neschopenkou jako dosud.

- Zaměstnavatel má k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na požádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

- Abyste dostávali informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců od OSSZ, požádejte o zasílání informací.
Žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn

Informace na stránkách ČSSZ:
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce-pro-zamestnavatele-a-ucetni-firmy-jak-ziskat-informace-o-neschopenkach-zamestnancu

Děti - změna daňového zvýhodnění v průběhu roku

Pokud se změní daňové zvýhodnění na děti v průběhu roku, postpujte v programu takto:
1) V části Osobní agenda - Společné údaje přepište hodnoty pro daňové zvýhodnění na děti.
2) Jakmile opustíte tuto editaci, daňové zvýhodnění se automaticky přepočítá u všech zaměstnanců v Kartotéce.
3) Akcí Nový měsíc se aktuální údaje přenesou i do Vytváření výplat.
Pozn.: Pokud jste již akci Nový měsíc provedli, vstupte do Vytváření výplat a u zaměstnanců, kteří mají děti, klikněte na 3. stránce vedle kolonky děti na modré šipečky. Tímto se přetáhnou nové hodnoty z Kartotéky a vše se dopočítá.

Zaměstnání malého rozsahu

Srážková daň, sociální a zdravotní pojištění – podrobnou nápovědu najdete v Návodu - Rady a tipy - Zaměstnání malého rozsahu.

Mzdové listy - tisk více zaměstnanců najednou

Mzdové listy - můžete tisknout jednotlivé zaměstnance (vyberte vedle tisku číslo zaměstnance) nebo více zaměstnanců najednou (postup: viz nápověda F1 vedle tisku Mzdové listy).

Odvod ZP z minimální mzdy, Neplacené volno

Podrobný popis naleznete v nápovědě F1 ve Vytváření výplat na straně 4 u zaškrtávátka Vynechat zohlednění minimální mzdy u zdravotního pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Zápis částky, která je osvobozená od daně - podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Osobní agenda - Kartotéka zaměstnanců, strana 4 - název srážky.
Částku penzijního připojištění nad limit můžete zapsat do kolony Naturální příjem (viz nápověda F1 u této položky).

Nemocenská

Každý zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) - nemoci a karantény. Podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Vytváření výplat - tlačítko Nemocenská.

Dovolená a nemoc - neomezený počet zápisů

V Kartotéce se zapisuje dovolená a nemoc na jedné stránce, kde uvidíte průměry na dovolenou a celkové hodiny dovolené a dny nemoci. Pokud budete chtít zapsat období a počet hodin čerpání dovolené, stiskněte tlačítko Čerpání dovolené (zde je možno zapsat neomezený počet zápisů). Pro zápis období a počtu dní nemoci, stiskněte tlačítko Zápis nemoci (také zde je možno zapsat neomezený počet zápisů).
Pokud budete chtít zapsat dovolenou či nemoc ve Vytváření výplat, stiskněte tlačítko Dovolená nebo Nemoc.

Odchod zaměstnance

Nemusíte se bát tuto akci provádět i několikrát za sebou. Vystoupíte-li z části Potvrzení, vrátí se vše do původního stavu.

Editace (Oprava) příkazu před tiskem

Oprava částek Daň, soc. pojištění, zdrav. pojištění - pokud zjistíte, že jste někdy v minulých měsících udělali chybu a chcete ji v aktuálním měsíci opravit, zaškrtněte si ve Výběru (tlačítko vedle tisku) editovat příkazy před tiskem ANO. Pusťte náhled - objeví se tabulka, ve které můžete vše opravit. Tlačítkem Zavřít se dostanete do náhledu, odkud můžete upravený příkaz k úhradě vytisknout.

Průměry na dovolenou

Pokud se neobjeví v druhém nebo některém dalším zpracovávaném čtvrtletí průměry na dovolenou, provedli jste akci Nový měsíc před zapsáním zpracovávaného měsíce do údajů pro nový měsíc.

Je třeba každý měsíc dodržovat postup:
1. ve Společných údajích - Nový měsíc zapsat výplatu za měsíc
2. stisknout tlačítko Nový měsíc

Oprava:
Vraťte se z flash (jiného média) nebo pevného disku, kde máte zálohovaný minulý měsíc a opakujte postup dle bodu 1 a 2.

Zálohování, archiv

Doporučujeme Vám každý měsíc zálohovat data na flash (jiné médium) nebo pevný disk (ukládá se celá práce od začátku období do posledního zpracovaného měsíce).
A dále uložit zpracovaný měsíc do archivu (např. ve Vytváření výplat je duben, uloží se duben) - každý měsíc je uložen samostatně, aby bylo možné si ho kdykoliv prohlédnout nebo opravit.

Před akcí, u které si nejste jisti, co provede, si také uložte data, máte se k čemu vrátit !


Instalace - BDE:

Pokud se při spuštění programu objeví hláška Nelze inicializovat BDE, klikněte zde.


Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz