Program ke stažení

Nyní je zde ke stažení verze 22.10, ve které naleznete aktuální formulář pro zpracování Daňového přiznání. Vše, co jste si již připravili se Vám automaticky převede do správných políček nového formuláře, který můžete přímo vytisknoutodevzdat nebo odeslat elektronicky.

Další užitečné informace k novinkám v programu - viz Rady a tipy níže na stránce.


Zde je ke stažení program Daňové přiznání PO www verze 22.10,
soubor dpow2210.exe (0 kB)


Zde budou postupně ke stažení další verze s různými novinkami. Před stahováním si porovnejte jakou máte verzi, abyste si zbytečně nestahovali verzi, kterou již máte.

Pokud máte síťovou verzi, nainstalujte na všechny počítače vždy stejnou verzi programu.

Pokud budete měnit počítač, postupujte při instalaci programu a překopírování dat dle Návodu k instalaci (PDF) - část Instalace programu - Tip 3.


Návod k instalaci:

Pokud instalujete první náš program nebo síťovou verzi, přečtěte si Návod k instalaci (PDF).

Klikněte na tento podtržený nápis dpow2210.exe (0 kB), poté zvolte Uložit program na disk a potvrďte OK. Na dalším okně zvolte Uložit. Tímto se program stáhne ze stránek. Po nápisu Stahování dokončeno, stiskněte tlačítko Spustit. Tímto se objeví okno pro instalaci.

Při instalaci postupně mačkejte tlačítka: Další (nabídne se výběr adresáře - doporučujeme ponechat), Další (můžete si zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programu - ikonu pro všechny uživatele nebo pouze pro aktuálního uživatele), Další, Instalovat, Dokončit. Po instalaci se na plochu nakopíruje ikona. Program můžete spustit také v nabídce Start - Programy.
Po spuštění programu zadejte kód, který jste obdrželi do Vašeho e-mailu - tzn. vyplňte přesně všechny tři kolonky - Uživatel, Číslo programu, Aktivační kód (tyto údaje lze také přímo přenést z e-mailu: Ctrl + C, Ctrl + V). Poté se nabídne cesta pro převod dat z minulé verze (můžete změnit). Po otevření každé firmy bude vše převedenopřipraveno na zpracování dalšího roku (původní program včetně dat Vám zůstane v počítači).
Pro následnou aktualizaci programu instalujte další verze do stejného adresáře (nabízí se automaticky).

Tip 1: Pokud se nenabídne cesta pro převod dat automaticky, stiskněte na okně Výběr firem (s nulovým počtem) klávesy Ctrl + P.

Tip 2: Pokud jste si již zapsali v programu údaje za toto období a chcete převést data bez provedení roční uzávěrky, odškrtněte v dolní části okna pro převod dat zaškrtávátko Provést akci Nový rok.


Novinky ve verzi 22.10:

  • Nový formulář pro zpracování Daňového přiznání
  • Přílohy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty)
  • Elektronické podání na FÚ (XML)
  • A další novinky a vylepšení

Novinky ve verzi 22.00:

  • Příprava programu pro zpracování nového období
  • A další novinky a vylepšení

Rady a tipy pro efektivnější práci s programem

Podrobný popis všech funkcí programu naleznete v návodu a dále v nápovědách u jednotlivých položek. Je-li uvedeno F1, stiskněte tuto klávesu a nabídne se Vám ještě podrobnější nápověda. Zde budeme postupně uvádět další rady a tipy pro ještě efektivnější práci s programem.

Rady a tipy - převod dat

Do programu jsme zapracovali úpravy dle nového formuláře. Zkontrolujte si tedy převedené údaje a dále si přečtěte Nové pokyny (viz nápověda F1) v části Údaje o poplatníkovi - Typ daňového přiznání - Všeobecně. Dále pak u řádků 319a, 334 a u tabulky C d) Rezervy v pojišťovnictví (ř. 23ř. 24). Nové pokyny pro uplatnění odečtu daňové ztráty si přečtěte u tabulky E a dále u řádků 220230.

Elektronické podání na FÚ

Pokud jste si nově objednali Elektronické podání na FÚ, klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu.

V editaci Údaje o poplatníkovi si dále vyplňte kolonky určené pro Elektronické podání (viz nápověda na spodním řádku): Číslo FÚČíslo územního pracoviště (pokud nevíte, ponechte kolonky prázdné a příslušný FÚ si vyberte až po natažení údajů na Daňovém portálu), případně Číslo obce (tuto kolonku není nutné vyplňovat, stačí název obce) a Číslo hlavní (převažující) činnosti (viz číselník CZ-NACE - www.nace.cz). Dále si zkontrolujte a případně upravte Název poplatníka (na 1 řádek) a také Údaje o podepisující osobě (rozepište si údaje do jednotlivých kolonek) a označte zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Můžete využít též kolonku pro textovou přílohu. V editaci Údaje pro přílohy si dále doplňte jméno osoby, jejíž podpisový záznam je připojen k účetní závěrce.

Zálohování dat - ještě rychlejší

Pro ještě rychlejší a komfortnější zálohování dat, jsme přidali na plochu programu modrý podržený nápis Zálohování dat. Stačí na tento nápis kliknout a dále stisknout tlačítko Zálohovat. Doporučujeme tuto akci provádět po každé práci před opuštěním programu. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se! Tímto se data uloží na pevný disk. Pokud si chcete data uložit např. na Flash nebo jiné výměnné médium, postupujte dle nápovědy F1 v této části.
Pozn.: Editace ZálohováníObnovení dat naleznete také v části Další možnosti.

Tip: Nastavení cesty k datům

Pokud si budete chtít nastavit cestu k datům např. při Převodu dat nebo při Přenosu údajů z jiných našich programů a nevíte přesně cestu, zapište pro snadnější vyhledání do kolonky Cesta: %AdresarDat%ZA office
Poté klikněte na žluté tlačítko (Výběr souboru / adresáře) vedle cesty a zde si můžete nalistovat příslušný náš program nebo soubor (nabídne se adresář, kde jsou data našich nových programů).

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro úč. jednotky

Pokud jste mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zaškrtněte si volbu Mikro v části Údaje pro přílohy. Dále si vyplňte Výkaz zisku a ztráty (společný pro malé i mikro jednotky) a Rozvahu (Aktiva a Pasiva) v rozsahu mikro. V tisku si pak vyberte tisk Rozvaha - mikro. Při elektronickém podání se Vám automaticky přenesou údaje ve správném rozsahu.

Chraňte svá data ! Po každé práci doporučujeme zálohovat
data např. na flash nebo pevný disk.


Instalace - BDE:

Pokud se při spuštění programu objeví hláška Nelze inicializovat BDE, klikněte zde.


Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz