Obchodní podmínky

Software ZA office - Tomáš Zahálka, Stanislava Zahálková, Marta Zahálková

Zde si můžete stáhnout Obchodní podmínky ve formátu pdf.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajících, kterými jsou podnikající fyzické osoby, které spolupracují:

Tomáš Zahálka
Chuchelna 259, 513 01  Semily
IČ: 01919059
DIČ: CZ7805012853

Tel.: 602 583 800
E-mail: zaoffice@zaoffice.cz

Číslo účtu FIO: 2100450585/2010
Registrace: MÚ Semily, živnostenský úřad, Č. j.: ŽU-10855/2019-RULK

a

Stanislava Zahálková
Chuchelna 259, 513 01  Semily
IČ: 48312339
DIČ: CZ5853082631

Číslo účtu FIO: 2500427528/2010
Registrace: MÚ Semily, živnostenský úřad, Č. j.: ŽU-10505/2019-RULK

a

Marta Zahálková
Chuchelna 259, 513 01  Semily
IČ: 03875598
DIČ: nejsem plátce DPH

Číslo účtu FIO: 2300762436/2010
Registrace: MÚ Semily, živnostenský úřad, Č. j.: ŽÚ/857/22

 
II. Předmět koupě
Prodávající vyvíjí, vyrábí a prodává software pro firmy, podnikatele a účetní. Software ZA office je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Autorská práva, užívání software - programů:
Autor programů ZA office - Tomáš Zahálka, Stanislava Zahálková, Marta Zahálková. Autor výslovně prohlašuje, že je držitelem autorských práv k uvedeným softwarovým produktům. Autor poskytuje kupujícímu – uživateli právo instalovat software na pevný disk nebo jiné médium, maximálně však pouze v počtu zakoupených licencí. Kupující si může vytvořit záložní kopii software za předpokladu, že není instalována na jiném počítači. Jakékoliv šíření libovolné části programu bude posuzováno jako porušení autorských práv podle zákona 121/2000 Sb.!

Programy může prodávat pouze jejich výrobce nebo autorizovaný dealer, který s výrobcem uzavřel dealerskou smlouvu. Bude-li zjištěno, že prodej programů provádí neoprávněná osoba, bude na ni podáno trestní oznámení pro porušení zákona o ochraně autorských práv č. 121/2000 Sb.!

 
III. Objednávka
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.zaoffice.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky (odkaz na objednávku nalezne v nabídce každého programu), telefonem nebo e-mailem. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 
IV. Kupní cena, daňový doklad

Prodávající je plátcem DPH a ceny na stránkách https://www.zaoffice.cz jsou uvedeny bez DPH. Po obdržení objednávky prodávající vystaví a odešle do e-mailu kupujícímu fakturu – daňový doklad (zálohovou fakturu), na které bude uvedena cena bez DPH, vyčísleno DPH a konečná cena včetně DPH. Kupující souhlasí s tím, že mu prodávající zašle daňový doklad elektronickou cestou, tzn. do e-mailu. Na vyžádání zašle prodávající kupujícímu daňový doklad také poštou.

 
V. Způsob dodání a platby

DODÁNÍ: Software - programy dodává prodávající ke stažení z internetu nebo na CD. Obě varianty jsou udělány tak, aby je zvládl bez problémů každý. Je to rychlé a jednoduché!

PLATBA: Kupující může platit převodem z účtu nebo na dobírku (u programů na CD). Pokud má kupující FIO banku, bude platba na účtu prodávajícího v den platby, pokud má jinou banku, bude to druhý den. V případě, že si kupující objedná program na CD na dobírku, prodávající mu ho zašle co nejdříve poštou.

V objednávce zvolí kupující jednu z možností:

1) Ke stažení: Prodávající zašle kupujícímu do e-mailu zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení obdrží kupující údaje pro stažení programu z internetu a aktivační kód. Pokud chce mít kupující program v den objednání, může po obdržení zálohové faktury vyplnit Prohlášení o zaplacení, které vyplní pravdivě a je závazné (odkaz nalezne v e-mailu). Fakturu - daňový doklad zašle prodávající kupujícímu následně do e-mailu.

2) CD - zálohová faktura: Prodávající zašle kupujícímu do e-mailu zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení pošle prodávající kupujícímu program na CD poštou (bez doplatku poštovného a balného).

3) CD - dobírka: Prodávající zašle kupujícímu program poštou na dobírku (kupující doplatí k ceně programu poštovné a balné 150,- Kč).

 
VI. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 
VII. Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete zde.

 
VIII. Závěrečná ustanovení

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.zaoffice.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Tyto OP jsou účinné od 01.01.2023