Program ke stažení

Nyní je zde ke stažení verze 24.10, ve které naleznete aktuální formuláře pro zpracování Daňového přiznáníPřehledů pro OSSZ a ZP. Vše, co jste si již připravili se Vám automaticky převede do správných políček nových formulářů, které můžete přímo vytisknoutodevzdat nebo odeslat elektronicky.

Další užitečné informace k novinkám v programu - viz Rady a tipy níže na stránce.


Zde je ke stažení program Daňové přiznání SZ www verze 24.10,
soubor dszw2410.exe (0 kB)


Zde budou postupně ke stažení další verze s různými novinkami. Před stahováním si porovnejte jakou máte verzi, abyste si zbytečně nestahovali verzi, kterou již máte.

Pokud máte síťovou verzi, nainstalujte na všechny počítače vždy stejnou verzi programu.

Pokud budete měnit počítač, postupujte při instalaci programu a překopírování dat dle Návodu k instalaci (PDF) - část Instalace programu - Tip 3.


Návod k instalaci:

Pokud instalujete první náš program nebo síťovou verzi, přečtěte si Návod k instalaci (PDF).

Klikněte na tento podtržený nápis dszw2410.exe (0 kB), poté zvolte Uložit program na disk a potvrďte OK. Na dalším okně zvolte Uložit. Tímto se program stáhne ze stránek. Po nápisu Stahování dokončeno, stiskněte tlačítko Spustit. Tímto se objeví okno pro instalaci.

Při instalaci postupně mačkejte tlačítka: Další (nabídne se výběr adresáře - doporučujeme ponechat), Další (můžete si zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programu - ikonu pro všechny uživatele nebo pouze pro aktuálního uživatele), Další, Instalovat, Dokončit. Po instalaci se na plochu nakopíruje ikona. Program můžete spustit také v nabídce Start - Programy.
Po spuštění programu zadejte kód, který jste obdrželi do Vašeho e-mailu - tzn. vyplňte přesně všechny tři kolonky - Uživatel, Číslo programu, Aktivační kód (tyto údaje lze také přímo přenést z e-mailu: Ctrl + C, Ctrl + V). Poté se nabídne cesta pro převod dat z minulé verze (můžete změnit). Po otevření každé firmy bude vše převedenopřipraveno na zpracování dalšího roku (původní program včetně dat Vám zůstane v počítači).
Pro následnou aktualizaci programu instalujte další verze do stejného adresáře (nabízí se automaticky).

Tip 1: Pokud se nenabídne cesta pro převod dat automaticky, stiskněte na okně Výběr firem (s nulovým počtem) klávesy Ctrl + P.

Tip 2: Pokud jste si již zapsali v programu údaje za toto období a chcete převést data bez provedení roční uzávěrky, odškrtněte v dolní části okna pro převod dat zaškrtávátko Provést akci Převod zůstatků z loňského roku.


Novinky ve verzi 24.10:

  • Nové formuláře pro zpracování Daňového přiznáníPřehledů pro OSSZ a ZP
    včetně všech souvisejících výpočtů a přenosů (převedené údaje si zkontrolujte
    a případně upravte dle nových pokynů)
  • Přílohy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty)
  • Elektronické podání na FÚ a OSSZ (XML)
  • A další novinky a vylepšení

Novinky ve verzi 24.00:

  • Příprava programu pro zpracování nového období
  • A další novinky a vylepšení

Rady a tipy pro efektivnější práci s programem

Podrobný popis všech funkcí programu naleznete v návodu a dále v nápovědách u jednotlivých položek. Je-li uvedeno F1, stiskněte tuto klávesu a nabídne se Vám ještě podrobnější nápověda. Zde budeme postupně uvádět další rady a tipy pro ještě efektivnější práci s programem.

Jak zjistit informace o zaplacených zálohách na OSSZ

Informace naleznete na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal
Zde vyberte - Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ – klikněte na Zjistit více a dále na tlačítko Spustit.

Pak se přihlaste např. přes datovou schránku a dále zvolte - Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ a vyberte rok 2022.

Dejte náhled tiskuvytiskněte nebo uložte do pdf.

Rady a tipy - převod dat

1) Od 1.1.2023 budou mít všechny OSVČ automaticky zřízenou Datovou schránku. To znamená, že odesílání Daňového přiznání a přehledů bude možná pouze elektronicky, nikoliv papírově.

Pokud jste dosud formuláře elektronicky neposílali. Postupujte takto:
- Klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu k Elektronickému podání.
- A dále si přečtěte na této stránce níže část Elektronické podání na FÚ, kde je uvedeno, jaké kolonky je třeba navíc vyplnit při elektronickém podání.

2) Do programu jsme zapracovali úpravy dle nových formulářů. Zkontrolujte si tedy převedené údaje.

3) Daň podle § 16 zákona15 % a 23 % (pro část základu daně přesahující limit 1 867 728 Kč), v programu je vše nastavené a výpočet probíhá automaticky.

4) Za rok 2022 je i nadále možné uplatnit Dary až do výše 30 % ze základu daně (viz nápověda F1 v části Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky).

5) Sleva na poplatníka – zvýšila se částka této slevy na 30 840 Kč (v programu nastaveno).

6) Sleva za umístění dítěte např. do školky apod. - maximálně lze uplatnit částku 16 200,- Kč (viz nápověda F1 v části Slevy na dani).

7) V 5. oddílu – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění přibyla nová kolonka – ř. 62a Sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona. Pokud se vám toto týká, přečtěte si pokyny k tomuto řádku (viz nápověda F1 v části Slevy na dani). A přiložte k přiznání Usnesení o zastavení exekuce (v části Přehled příloh).

8) Zkontrolujte si přikládané přílohy v části Přehled příloh (vedle tisku).

OSSZ a ZP
1) Zkontrolujte si převedené údaje a přečtěte si Nové pokyny (klikněte v části Údaje pro OSSZ a ZP na modré podtržené nápisy OSSZ a zdravotní pojišťovnu, případně si přečtěte nápovědu F1 v editaci Výpočet sociálního pojištění a Výpočet zdravotního pojištění).

2) V editaci Údaje pro OSSZ a ZP si zkontrolujte a případně upravte nebo doplňte údaje.

- Na 3. stránce přibyla kolonka pro ZP - V roce 2022 jsme byl/a poplatníkem v paušálním režimu v měsících (na formuláři v části Prohlášení pojištěnce). Pokud se vás toto týká, přečtěte si pokyny k přehledu ZP a označte měsíce. Přečtěte si pokyny také k zálohám ZP.
Pozn.: OSVČ, která byla poplatníkem v paušálním režimu (i po část roku), má povinnost ve všech měsících činnosti dodržet minimální vyměřovací základ, tzn. hodnota ř. 4 (počet měcíců činnosti) je shodná s hodnotou ř. 6 (počet měsíců, kdy platil min. vyměřovací základ). A nevyplňují se už další body v Prohlášení pojištěnce.

- Na 1. stránce přibyla kolonka pro OSSZ - Zálohy: jsem/budu poplatníkem v paušálním režimu – ano/ne. Pokud se vám toto týká, označte Ano a přečtěte si pokyny k této kolonce zejména, pokud jste účastni NP (nemocenského pojištění).

- Na 4. stránce si zkontrolujte údaje v části OSSZ Způsob použití přeplatku (nahoře) a Údaje o daňovém přiznání (dole). Přibyla zde kolonka: Byl/a jsem poplatníkem v paušálním režimu, přesto mám povinnost podávat daňové přiznání z důvodu – přečtěte si pokyny OSSZ a dle nich označte volbu a) až h).

3) Pokud jste dobrovolně účastni nemocenského pojištění, přečtěte si nové pokyny k ř. 37Měsíční pojistné na NP (viz nápověda F1 v části Výpočet sociálního pojištění). Minimální platba pojistného na NP OSVČ pro rok 2023 činí 168 Kč.

4) Sdělení OSSZ: Na ePortálu ČSSZ bude pro OSVČ v průběhu roku 2023 spuštěna nová online služba, v níž bude po přihlášení možné kdykoliv zjistit stav splatných závazků na důchodovém pojištění OSVČ. V té souvislosti ČSSZ informuje, že od 1.1.2024 již nebude rozesílat Vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2023 a následující po podání přehledu či opravného přehledu.

Přenos údajů na Daňový portál

Daňový portál naleznete na adrese: www.mojedane.cz
Pro přenos údajů z našeho programu zvolte na portálu - Elektronická podání pro finanční správuNačtení ze souboruMůj počítač (stiskněte tlačítko Procházet) – do řádku nakopírujte cestu z našeho programu a stiskněte tlačítko Otevřít. Dále vyberte volbu Načíst do stejného typu formuláře a stiskněte Pokračovat.

Elektronické podání na FÚ

Pokud jste si nově objednali doplněk Elektronické podání, klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu.

V editaci Údaje o poplatníkovi si dále vyplňte kolonky určené pro Elektronické podání (viz nápověda na spodním řádku): Číslo FÚČíslo územního pracoviště (pokud nevíte, ponechte kolonky prázdné a příslušný FÚ si vyberte až po natažení údajů na Daňovém portálu), kód státu (CZ) a stát (napište celý název - Česká republika) a případně Číslo obce (tuto hodnotu není nutné vyplňovat, stačí název obce). Údaje o manželce (manželovi) si pro el. podání rozepište do jednotlivých kolonek (příjmení, jméno a titul). A dále si upravte Údaje o podepisující osobě (rozepište si jednotlivé údaje a označte zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu). Pole pro poznámku můžete nově využít také pro textovou přílohu (pokud budete chtít text přenést do el. podání, zaškrtněte volbu nad poznámkou). Tip: Pokud máte nějaké kolonky proškrtnuté (-----), pro elektronický přenos si pomlčky vymažte.
- V části Údaje pro OSSZ a ZP si vyplňte kód OSSZ a případně také kód státu.
- V editaci Příjmy z podnikání si doplňte k názvu činnosti (činností) také příslušné číslo (viz číselník CZ-NACE - www.nace.cz).
- Kolonka Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu v editaci Ostatní příjmy (§ 10) se na Daňový portál nepřenáší (není v podkladech pro přenos). Po natažení údajů si tedy tento údaj doplňte (rozepište do jednotlivých kolonek).
- Dále si zkontrolujte údaje v Přehledu příloh a v editaci Žádost o vrácení přeplatku si přeneste (tlačítko Přenést) nebo rozepište údaje o adrese (v případě, že budete žádat o vrácení na adresu) a označte typ vrácení (A - na adresu, U - na účet, Z - na zahraniční účet) - kolonka na 1. stránce vpravo dole. Pokud budete žádat o vrácení na zahraniční účet, vyplňte si údaje také na 2. stránce.
- Pokud podáváte přílohy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty), doplňte si v editaci Údaje pro přílohy jméno osoby, jejíž podpisový záznam je připojen k účetní závěrce.

Datová schránka – nastavení zasílání upozornění na nové zprávy do e-mailu

1) Přihlaste se do datové schránky.

2) Vpravo nahoře klikněte na Nastavení. Dále zvolte vlevo v menu NotifikaceNotifikace e-mailem.

3) Zde si zadejte svůj e-mail, na který vám budou upozornění chodit.

4)zaškrtněte, jaké notifikace mají být zasílány (doporučujeme zaškrtnout vše).
A dále Jaký obsah mají mít zprávy – zvolte Základní obsah.

Až vám přijde nějaká zpráva do Datové schránky, přijde vám do e-mailu upozornění. Vy se pak do schránky přihlásíte a zprávu si přečtete. Takto se nemusíte bát, že byste nějakou zprávu přehlédli.

Zálohování dat - ještě rychlejší

Pro ještě rychlejší a komfortnější zálohování dat, jsme přidali na plochu programu modrý podržený nápis Zálohování dat. Stačí na tento nápis kliknout a dále stisknout tlačítko Zálohovat. Doporučujeme tuto akci provádět po každé práci před opuštěním programu. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se! Tímto se data uloží na pevný disk. Pokud si chcete data uložit např. na Flash nebo jiné výměnné médium, postupujte dle nápovědy F1 v této části.
Pozn.: Editace ZálohováníObnovení dat naleznete také v části Další možnosti.

Tip: Nastavení cesty k datům

Pokud si budete chtít nastavit cestu k datům např. při Převodu dat nebo při Přenosu údajů z jiných našich programů a nevíte přesně cestu, zapište pro snadnější vyhledání do kolonky Cesta: %AdresarDat%ZA office
Poté klikněte na žluté tlačítko (Výběr souboru / adresáře) vedle cesty a zde si můžete nalistovat příslušný náš program nebo soubor (nabídne se adresář, kde jsou data našich nových programů).

Poznámka - údaje do dalších let

V části Údaje o poplatníkovi si můžete na poslední stránce zapsat do poznámky údaje, které se Vám hodí i do dalších let, jako např. číslo účtu pro vrácení přeplatku nebo číslo podnikání (tabulka příjmy z podnikání). Z poznámky si je pak můžete do příslušné části okopírovat (u poznámky odškrtněte volbu Textová příloha / Poznámka, aby se nepřenášela na portál FÚ).

Údaje o dětech - tabulka

Pokud máte děti, vyplňte si údaje do tabulky v části Údaje o poplatníkovi na straně 4. Zapište jméno, příjmení, rodné číslo a počet měsíců. Měsíce rozepište do správných sloupečků podle toho, zda uplatňujete daňové zvýhodnění na první, druhé nebo třetí a další dítě. Vše ostatní se správně vypočítá.

Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňové zvýhodněnído měsíců vyplňte nuly (viz pokyny v nápovědě F1).

Na daňové zvýhodnění na děti nemáte nárok, pokud uplatňujete slevu na dani podle § 35a nebo § 35b zákona - ř. 63 (viz pokyny v nápovědě F1).

Nárok na daňový bonus

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
Pokud byly příjmy nižší, bonus nelze uplatnit. V tomto případě postupujte takto:
V části Společné údaje - Slevy na dani a daňové zvýhodnění odškrtněte ve spodní části volbu Daňový BONUS lze uplatnit.

Příloha - ztráta

Poplatníci, kteří v DAP uplatňují ztrátu vzniklou za předcházející zdaňovací období, přikládají k Daňovému přiznání Přílohu, ve které jsou rozepsány údaje týkající se uplatňované ztráty. Tuto přílohu si můžete vyplnit a vytisknout přímo v programu - v editaci Placení daně a další údaje klikněte na modrý podtržený nápis přenos z tabulky a dále postupujte dle nápovědy F1.

Příloha č. 4 - Výpočet daně ze samostatného základu daně

K daňovému přiznání se přikládá Příloha č. 4 (pokud pro ni máte věcnou náplň). Jedná se o Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona. Tato příloha není součástí našeho programu. Pokud se vás toto týká, vyplňte si přílohu na daňovém portáluvýslednou částku zapište v programu v editaci Placení daně a další údaje do řádku č. 74a. V programu se vše dále dopočítá. Případně si tuto přílohu vyplňte až po přenosu údajů na daňový portál. Tam můžete přiznání odeslat elektronicky nebo si ho tam vytisknout včetně přílohy č. 4.
Pozn.: Příjmy zahrnuté do samostatného základu daně neuvádějte na ř. 38 - Dílčí základ z kapitálového majetku podle § 8 zákona (viz nápověda F1 v části Příjmy z podnikání).

Společník společnosti (člen sdružení - manželé apod.)

1. Zapište v části Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti do prvního řádku Pomocné tabulky údaje z účetnictví (daňové evidence), tzn. příjmy a výdaje nerozdělené. Stejně tak postupujte i v části Přehled o majetku a závazcíchČástky zvyšující / snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji.
2. Do Daňového přiznání dalšího člena (členů) sdružení obnovte údaje bez poplatníka.
3. V Údajích o poplatníkovi si zvolte na poslední stránce %, v jakém poměru si příjmy a výdaje dělíte a dále v části Příjmy z podnikání, Částky zvyšující / snižující a v Přehledu o majetku a závazcích stiskněte tlačítko Podíl %. Hodnoty v těchto editacích se tímto na Váš podíl přepočítají.
4. Stejně tak ve svém Daňovém přiznání stisknou toto tlačítko ostatní členové sdružení.

Pozn.: Výhodná je multiverze programu podle počtu členů.

OSSZ - vyšší zálohy, pojistné

Chcete-li platit vyšší zálohy než Vám vycházejí, zapište v Údajích pro OSSZ na straně 2, do položky Nejnižší vyměřovací základ vyměřovací základ, který jste si zvolili. Zálohy se z něho vypočítají.

Chcete-li i v minulém roce zaplatit vyšší pojištění než vychází, přepište si ve Výpočtu sociálního pojištění určený vyměřovací základ.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro úč. jednotky

Pokud jste mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zaškrtněte si volbu Mikro v části Údaje pro přílohy. Dále si vyplňte Výkaz zisku a ztráty (společný pro malé i mikro jednotky) a Rozvahu (Aktiva a Pasiva) v rozsahu mikro. V tisku si pak vyberte tisk Rozvaha - mikro. Při elektronickém podání se Vám automaticky přenesou údaje ve správném rozsahu.

Doplněk Komfort - Údaje pro platby na účet

V části Komfort - Tisk - Číslo účtu příjemce (Údaje pro platby na účet) můžete kolonku Banka / Poznámka využít nejen k zapsání názvu banky, ale též k zápisu označení účtu nebo libovolné poznámce (tento údaj se netiskne). Kolonku můžete využít např. k zapsání údajů pro platbu nemocenského pojištění. Do poznámky si tak můžete napsat např. Nemocenské poj. 500 Kč. Když budete chtít vytvořit příkaz, přenesete si tento účet do tisku (OSSZ - zálohy) a částku ve vrchní části okna přepíšete na požadovanou hodnotu.

Chraňte svá data ! Po každé práci doporučujeme zálohovat
data např. na flash nebo pevný disk.


Instalace - BDE:

Pokud se při spuštění programu objeví hláška Nelze inicializovat BDE, klikněte zde.


Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz