Daňové přiznání - návod a rady a tipy

V této části naleznete všechny potřebné informace ohledně zpracování a odeslání Daňového přiznání - Daňový portál.

Daňový portál - Postup

Otevřete si Daňový portál na adrese: mojedane.cz
Zde klikněte na Elektronická podání pro finanční správu a dále si vyberte z těchto možností:

- Elektronické formuláře (pokud budete formulář vyplňovat na stránce)
Zvolte typ formuláře - Daň z příjmů fyzických osob a dále, zda chcete vyplňovat formulář pro Daň z příjmů (OSVČ - kratší odkaz) nebo Daň z příjmů pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti (jen příjmy ze zaměstnání - delší odkaz).

- nebo Načtení ze souboru (pokud chcete do formuláře nahrát data z počítače)
Zvolte Můj počítač a klikněte vedle na tlačítko Procházet – dále vyberte cestu k datům ve vašem počítači nebo nakopírujte cestu do řádku a dejte Otevřít. Dále zvolte Načíst do stejného typu formuláře a stiskněte Pokračovat. Pro vstup do formuláře klikněte vpravo na Úprava ve formuláři.

Vyplňování formuláře:

Postupujte po formuláři a vyplňujte jednotlivé kolonky nebo vybírejte z rolovátek. Pokud nevíte, co do kolonky vyplnit, klikněte na malé i v kroužku a zobrazí se nápověda. Pro další stránku klikněte dole na stránce na Další stránka nebo zpět – Předchozí stránka.

Pokud je vedle kolonky tlačítkoVýpočtová tabulka nebo Příloha, klikněte nejprve na tlačítkovyplňte údaje v tabulce nebo příloze. Tlačítkem zpět se vrátíte do základní části přiznání, kam se údaje přenesou.

Číselné hodnoty se vám budou průběžně vypočítávat. Po každé vyplněné stránce doporučujeme dát Kontrolu stránky (tlačítko dole). Abyste viděli, že máte vyplněné vše správně a že jste na nic nezapomněli.

V oddílu Placení daně zjistíte na posledním řádku, kolik máte na dani zaplatit nebo jestli máte přeplatek.

Vlevo je menu, kde se můžete pohybovat po jednotlivých částech přiznání.

- Pro zobrazení pokynů klikněte na Pokyny a vyberte si příslušnou část.

- V části Přílohy DAP nahrajte soubory příloh, které přikládáte k přiznání, např. Potvrzení o daru, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání apod. Nahrajte soubory nejlépe ve formátu PDF nebo JPG.

- Pokud vám vyjte přeplatek, vyplňte si také Žádost o vrácení přeplatku.

- Pokud přikládáte k přiznání Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty, klikněte vlevo na Vybrané údaje z účetnictví a dále vyberte Vyhlášku č. 500.

- Pokud kliknete na volbu Zálohy, uvidíte, zda máte povinnost platit záloh a v jaké výši.

Až budete mít vše vyplněné zvolte Protokol chyb (nahoře vpravo). Pokud se nějaké chyby objeví, klikněte na řádek s chybou a opravte nebo doplňte chybějící údaje nebo přílohy.

Vpravo nahoře jsou k dispozici i Další volby:
- Načíst ze souboru
- Přepočet
- Uložit / Stáhnout pracovní soubor
- Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky
- Stáhnout opis v PDF
- Stáhnout opis v PDF – bez barevného pozadí

V této části můžete načít údaje ze souboru, který máte v počítači. Dále dát Přepočet, aby se vše správně dopočítalo (při větších úpravách). Také uložit pracovní soubor (rozpracované podaní) do počítače nebo si stáhnout soubor, který pak připojíte do zprávy, kterou následně odešlete přes datovou schránku. Formulář si můžete také vytisknout. Abyste při tisku šetřili toner, zvolte tisk bez barevného pozadí.

Tip: Když se budete chtít vrátit z tisku (Opisu) zpět do formuláře, dejte šipku zpět v prohlížeči, nedávejte křížek, to byste si zavřeli celý prohlížeč a přišli byste o data, která jste do formuláře zapsali. To stejné platí i při dalších akcích, např. když budete přikládat přílohy k formuláři apod. Toto využijte v případě, že se opis neotevře na nové záložce.

Daňový portál – Práce s daty – rady a tipy

V této části vám poradíme, jak pracovat s daty na Daňovém portále, abyste je mohli využít i další roky.

1) Na Daňovém portále si vyplňte Údaje o poplatníkovi a v části Slevy na dani a daňové zvýhodnění také údaje o dětech, případně o manželce. Zkrátka údaje, které se dají využít i v příštích letech. Další údaje v přiznání zatím nevyplňujte.

2) V počítači si vytvořte složku pro daného poplatníka, např. DP 20.. Jan Novák. Kam si následně uložíte údaje o poplatníkovi (pro další roky) a také celé hotové přiznání.

3) Do vytvořené složky si uložte Údaje o poplatníkovi. Postup:
Vpravo nahoře klikněte na Další volby – Uložit / Stáhnout pracovní soubor – Stáhnout pracovní XML soubor. Při ukládání přepište název souboru např. na: Jan Novák – údaje o poplatníkovi.XML

4) Na Daňovém portále následně vyplňte další údaje v daňovém přiznání za tento rok.

5) Po vyplnění všech údajů dejte Protokol chyb (menu nahoře). Pokud je třeba něco upravit nebo doplnit, tak to udělejte. Připojte i potřebné přílohy.

6) Až budete mít přiznání kompletní. Dejte znovu Uložit pracovní soubor (viz bod 3) a název přepište např. na: Jan Novák – DP 20...XML
Tip: Do souboru si můžete uložit i rozpracovaná data, pokud nebudete vyplňovat celé přiznání najednou. Tento soubor si pak na portálu obnovíte a můžete doplňovat další údaje. Nakonec si uložte i celé hotové přiznání.

7) Vytiskněte si formulář nebo uložte do souboru PDF: Další volby - Stáhnout opis v PDF – bez barevného pozadí. Při ukládání přepište název např. na: Jan Novák – DP 20...PDF

8) Účetní firmy: Pokud budete klientovi posílat přiznání v XML souboru, aby si ho sám připojil a odeslat přes datovou schránku, zvolte ještě Další volby - Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky. V tomto případě ponechte název, jak je a uložte si ho také do složky. Tento soubor pak klientovi připojíte k e-mailu spolu se souborem PDF, aby si mohl přiznání prohlédnout.

9) Pokud budete chtít daňové přiznání rovnou odeslat, klikněte na tlačítko Odeslat (vpravo nahoře) a dále postupujte dle popisu: Daňový portál – Odeslání (viz níže).

10) V dalším roce dáte Načtení ze souboru a vyberete v počítači soubor s údaji o poplatníkovi (např. Jan Novák – údaje o poplatníkovi.XML). Pak už stačí jen doplnit údaje o příjmech a výdajích dle aktuálního roku a máte hotové další přiznání.

Daňový portál – Odeslání – Datová schránka

1) Uložte si vytvořené přiznání do počítače – Další volby - Uložit / Stáhnout pracovní soubor.

2) Přihlaste se do Datové schránky a zkontrolujte, jestli vám nevypršelo heslo. Pokud ano, nastavte si nové.

3) Na Daňovém portále klikněte na tlačítko Odeslat (vpravo nahoře).
Pokud jste dosud nedali, dejte Protokol chyb, abyste měli vše zkontrolované a v pořádku.

4) Dále klikněte dole na tlačítko Odeslat podání.
Vyberte jednu z možností. Pokud budete používat Datovou schránku vyberte prostřední možnost – Odeslat a podepsat elektronicky a stiskněte tlačítko Přihlásit se a podepsat.

5) Dále vyberte možnost podepsání – např. Datová schránka a stiskněte Přihlásit se.

6) Pak už se můžete přihlásit tak, jak se běžně přihlašujete do Datové schránky. Buďto Identitou občana nebo Jménem a heslem. V dalším kroku dejte ANO. Tímto proběhne odeslání přes Datovou schránku.

7) Poté se objeví stránka - Podání jste úspěšně odeslali.

Zde klikněte na Stáhnout potvrzení a uložte si ho do počítače a dále si stáhněte nebo vytiskněte Opis elektronického potvrzení. Vytisknout si můžete i celou stránku Podání jste úspěšně odeslali, kde je uvedené podací číslo a heslo k podání.

Pokud vám v přiznání vyšla daň, kterou máte zaplatit, objeví se zde i Platební údaje pro úhradu.

Daňový portál – Odeslání – BEZ elektronického podpisu, DS apod.

Tento postup využijí například Účetní firmy, které zpracovávají daňové přiznání klientovi, který měl jen příjmy ze zaměstnání (není podnikatel a nemá Datovou schránku).

1) Klikněte na tlačítko Odeslat (vpravo nahoře).
Pokud jste dosud nedali, dejte Protokol chyb, abyste měli vše zkontrolované a v pořádku.

Nebo po načtení souboru (bez otevření formuláře) klikněte na tlačítko vpravo ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI.

2) Dále klikněte dole na tlačítko Odeslat podání.

3) Vyberte možnost vpravo - Odeslat elektronicky a odeslat tiskopis a klikněte na tlačítko dole Odeslat a stáhnout tiskopis.

4) Tímto se formulář elektronicky odešle na FÚ a objeví se stránka: Podání jste úspěšně odeslali.
POZOR! Vzhledem k tomu, že formulář není elektronicky podepsaný, je ještě třeba si dole na stránce vytisknout E-tiskopis (nejedná se o formulář daňového přiznání ale o potvrzení podání) – tlačítko Stáhnout E-tiskopis. Ten podepsat včetně uvedení datumu a do 5ti dnů ho doručit osobně nebo poštou na příslušný finanční úřad.
Pokud půjdete na FÚ osobně, vytiskněte si ho 2 x – jeden necháte v podatelně a na druhý si necháte dát razítko, jako potvrzení o odevzdání.

Tip: Doporučujeme ještě vytisknout celou stránkuPodání jste úspěšně odeslali a dále uložit do počítače Potvrzení – tlačítko Stáhnout potvrzení. A také si uložte nebo vytiskněte i samotný formulář Daňového přiznání – tlačítko Stáhnout úplný opis.

Účetní firmy - klienti - odesílání DP a přehledů přes datovou schránku

Pokud zpracováváte daňové přiznání a přehledy více poplatníkům, připravili jsme pro vás postup, jak uložit příslušné soubory pro odeslání. A dále, co napsat klientovi, aby si mohl formuláře sám odeslat přes svou datovou schránku. Od ledna 2023 jsou Datové schránky pro OSVČ povinné a tím pádem je povinné také odesílání formulářů elektronicky.

Pozn.: Uvádíme zde postup nejen pro daňové přiznání, ale i pro přehledy OSSZ a ZP, abyste měli všechny informace pohromadě.

A ) Postup uložení souborů pro odeslání:
V počítači si vytvořte složku pro daného klienta (poplatníka), např. DP 20.. Jan Novák. Kam si následně uložíte přiznání a přehledy XML (pro odeslání) a PDF (pro tisk).

- Daňové přiznání:
1) Na daňovém portálu vyplňte údaje daného klienta a dejte Protokol chyb (menu nahoře). Pokud je třeba něco upravit nebo doplnit, tak to udělejte.

2) Připojte na portálu k přiznání všechny potřebné přílohy – Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení o Daru apod. Tyto přílohy si od klientů předem vyžádejte, ať vám je vyfotí nebo naskenují a pošlou (formát JPG nebo PDF). Přílohy budou součástí souboru XML, který klientovi pošlete.

3) Pro uložení souboru XML pro klienta, zvolte Další volby - Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky. Název ponechte, jak je a uložte si ho do složky. Tento soubor pak klientovi připojíte do e-mailu.

4) Dále si uložte přiznání také ve formátu PDF, aby si ho mohl klient prohlédnout nebo vytisknout: Zvolte Další volby - Stáhnout opis v PDF – bez barevného pozadí. Při ukládání přepište název např. na: Jan Novák – DP 20xx.PDF

- Přehled OSSZ:
1) Vyplňte údaje klienta na portálu OSSZ a klikněte dole na tlačítko Zkontrolovat data. Pokud se objeví nějaké chyby, vraťte se do formuláře a opravte je nebo doplňte chybějící údaje.
Pozn.: Postup vyplnění formuláře si přečtěte v části Návody a Rady a tipy – Přehled pro OSSZ.

2) Poté formulář vytiskněte (uložte) do souboru PDF – tlačítko Tisk (uložte do složky klienta). Z tisku se vrátíte stisknutím tlačítka OK (dole).

3) Pokud máte údaje v pořádku, stiskněte tlačítko Přejít k elektronickému odesílání, tímto se ve spodní části objeví další volby. Pro uložení souboru, který budete posílat klientovi, stiskněte tlačítko Uložit data a uložte si soubor do složky klienta.

- Přehled ZP:
1) Vyplňte údaje klienta do formuláře na stránkách dané ZP (viz popis v části Návody a Rady a tipy – Přehled pro ZP).
2) Uložte tisk formuláře ZP do souboru PDF (uložte do složky klienta).

B) Postup, jak poslat klientovi soubory do e-mailu a jak je on odešle přes Datovou schránku:
Text e-mailu pro klienta může znít např. takto:

Dobrý den,
posíláme vám daňové přiznání a přehledy za rok 20xx s instrukcemi.

Vytvořte si v počítači složku Daně 20xx a uložte si do ní vše, co vám posíláme.
FÚ a OSSZ se odesílá soubor xml., ZP - pdf.

Odeslání přes datovou schránku - postup:
Přihlaste se do datové schránky
Tlačítko: Napsat zprávu,
Do vyhledávání zadejte ID příslušného úřadu (viz níže) a klikněte na něj
Napište předmět: - FÚ - Daňové přiznání 20xx
OSSZ a ZP - Přehled OSVČ 20xx
pak Pokračovat
Přílohy - nahrát soubor - vyberete příslušný soubor
Tlačítko Odeslat zprávu
Přijde potvrzení o odeslání, uložte do složky

Daňové přiznání: FÚ Město
DPFDP6....xml pro odeslání do datové schránky (všechny přílohy jsou součástí)
Daňové přiznání 20xx.pdf - formulář můžete vytisknout, založit.
ID datové schránky úřadu: …………..

OSSZ Město:
OSVC_202xx.xml pro odeslání do datové schránky
Přehled OSSZ 20xx. pdf - formulář můžete vytisknout, založit.
ID datové schránky úřadu: ……………..

Zdrav. poj. - VZP Město:
Přehled ZP 20xx.pdf - vytiskněte, podepište, naskenujte a soubor pdf pošlete do datové schránky,
ID datové schránky úřadu: ……………

-------------
Pozn.: Dále můžete do e-mailu uvést, jaké daně a doplatky je třeba uhradit, termíny odevzdání formulářů a dále výši záloh, které bude klient nově platit.

Datová schránka – nastavení zasílání upozornění na nové zprávy do e-mailu

1) Přihlaste se do datové schránky.

2) Vpravo nahoře klikněte na Nastavení. Dále zvolte vlevo v menu NotifikaceNotifikace e-mailem.

3) Zde si zadejte svůj e-mail, na který vám budou upozornění chodit.

4) A zaškrtněte, jaké notifikace mají být zasílány (doporučujeme zaškrtnout vše).
A dále Jaký obsah mají mít zprávy – zvolte Základní obsah.

Až vám přijde nějaká zpráva do Datové schránky, přijde vám do e-mailu upozornění. Vy se pak do schránky přihlásíte a zprávu si přečtete. Takto se nemusíte bát, že byste nějakou zprávu přehlédli.


Pokud potřebujete s něčím poradit, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz