Novinky v daních - DP za rok 2022

V této části vás seznámíme s Novinkami v daních pro tento rok, abyste věděli, co vše a v jaké výši si můžete uplatnit. Připravili jsme pro vás stručný přehled se vším důležitým.

Novinky - Daňové přiznání – Daňový portál

1) Pro zobrazení pokynů klikněte vlevo v menu na Pokyny a vyberte si příslušnou část. U jednotlivých kolonek můžete kliknout na malé i v kroužku a zobrazí se nápověda k dané kolonce.

2) Daň podle § 16 zákona – nově jsou dvě sazby daně 15 % a 23 % (pro část základu daně přesahující limit).

3) Příjmy ze zahraničí – metoda vynětí s výhradou progrese se nově uvádí do Přílohy č. 3 (dříve byla tato metoda v základní části daňového přiznání).

4) Pokud máte příjmy ze závislé činnosti § 6 zákona, přečtěte nové pokyny pro vyplnění.

5) Ostatní příjmy § 10 zákona – přečtěte si nové pokyny, zejména u sloupce 1 a 2.

6) Odečet úroků (ř. 47) - přečtěte si nové pokyny k tomuto řádku týkající se výše úroků, které lze uplatnit.

7) Sleva na poplatníka – zvýšila se částka této slevy.

8) Daňové zvýhodnění na děti – zvýšily se částky na druhé a třetí a další dítě.

9) Sleva za umístění dítěte např. do školky apod. - maximálně lze uplatnit částku 15 200,- Kč.

10) Daňový bonus (ř. 76) – byl zrušen maximální limit bonusu.

11) Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů – tuto kolonku naleznete nově v jiném oddíle (7. oddíl – Placení daně – ř. 89).

12) K daňovému přiznání se nově přikládá Příloha č. 4 (pokud pro ni máte věcnou náplň).
Jedná se o Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona.
Pozn.: Příjmy zahrnuté do samostatného základu daně neuvádějte na ř. 38 - Dílčí základ z kapitálového majetku podle § 8 zákona.

13) Nezapomeňte přiložit k Daňovému přiznání všechny přílohy – vlevo menu Přílohy DAP.

Novinky - OSSZ a ZP

Přehled pro OSSZ
1) Pro zobrazení pokynů k formuláři klikněte nahoře v menu na záložku Nápověda.
2) Nové kolonky jsou v části Údaje o daňovém přiznání, vyplňte dle pokynů.
3) Pokud jste dobrovolně účastni nemocenského pojištění, přečtěte si nové pokyny k ř. 37 – Měsíční pojistné na NP. Minimální platba pojistného na NP OSVČ pro rok 2022 činí 147 Kč.


Pokud potřebujete s něčím poradit, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz