Novinky v daních - DP za rok 2022

V této části vás seznámíme s Novinkami v daních pro tento rok, abyste věděli, co vše a v jaké výši si můžete uplatnit. Připravili jsme pro vás stručný přehled se vším důležitým.

Formuláře, zákony a pokyny k formulářům jsme nastudovaly za vás. A zde uvádíme hlavní novinky pro tento rok.

Novinky - Daňové přiznání – Daňový portál

1) Pro zobrazení pokynů klikněte vlevo v menu na Pokyny a vyberte si příslušnou část. U jednotlivých kolonek můžete kliknout na malé i v kroužku a zobrazí se nápověda k dané kolonce.

2) Daň podle § 16 zákona – 15 % a 23 % (pro část základu daně přesahující limit 1 867 728 Kč).

3) Za rok 2022 je i nadále možné uplatnit Dary až do výše 30 % ze základu daně (ř. 42).

4) Sleva na poplatníka – zvýšila se částka této slevy na 30 840 Kč.

5) Sleva za umístění dítěte např. do školky apod. - maximálně lze uplatnit částku 16 200,- Kč.

6) V 5. oddílu – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění přibyla nová kolonka – ř. 62a Sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona. Pokud se vám toto týká, přečtěte si pokyny k tomuto řádku. A přiložte k přiznání Usnesení o zastavení exekuce (v části Přílohy DAP).

7) Nezapomeňte přiložit k Daňovému přiznání všechny přílohy – vlevo menu Přílohy DAP.

Novinky - OSSZ a ZP

Přehled pro OSSZ

1) Pro zobrazení pokynů k formuláři klikněte nahoře v menu na záložku Nápověda.

2) V části F. Výše zálohy přibyla nová kolonka – V roce 2023 jsem/budu poplatníkem v paušálním režimu – pokud se vám toto týká, označte Ano a přečtěte si nápovědu k této kolonce zejména, pokud jste účastni NP (nemocenského pojištění).

3) Pokud jste dobrovolně účastni nemocenského pojištění, přečtěte si nové pokyny k ř. 37 – Měsíční pojistné na NP. Minimální platba pojistného na NP OSVČ pro rok 2023 činí 168 Kč.

4) V části H. Údaje o daňovém přiznání přibyla nová kolonka ř. 38 - V roce 2022 jsem byl/a poplatníkem v paušálním režimu, přesto mám povinnost podávat daňové přiznání z důvodu – přečtěte si pokyny a dle nich označte volbu a) až h).

5) Sdělení OSSZ: Na ePortálu ČSSZ bude pro OSVČ v průběhu roku 2023 spuštěna nová online služba, v níž bude po přihlášení možné kdykoliv zjistit stav splatných závazků na důchodovém pojištění OSVČ. V té souvislosti ČSSZ informuje, že od 1.1.2024 již nebude rozesílat Vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2023 a následující po podání přehledu či opravného přehledu.

Přehled pro ZP

1) Na formuláři ZP přibyla v části Prohlášení pojištěnce kolonka - V roce 2022 jsme byl/a poplatníkem v paušálním režimu v měsících. Pokud se vás toto týká, přečtěte si pokyny k přehledu ZP a označte měsíce. Přečtěte si pokyny také k zálohám ZP.
Pozn.: OSVČ, která byla poplatníkem v paušálním režimu (i po část roku), má povinnost ve všech měsících činnosti dodržet minimální vyměřovací základ, tzn. hodnota ř. 4 (počet měcíců činnosti) je shodná s hodnotou ř. 6 (počet měsíců, kdy platil min. vyměřovací základ). A nevyplňují se už další body v Prohlášení pojištěnce.


Pokud potřebujete s něčím poradit, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz