Program ke stažení

Nyní je zde ke stažení program Mzdy 2024 ve verzi 24.10, ve kterém naleznete úpravy dle platných zákonů a další novinkyvylepšení. Po instalaci se Vám veškerá data automaticky převedou a Vy můžete okamžitě pokračovat v práci.

Další užitečné informace k novinkám v programu - viz Rady a tipy níže na stránce.


Zde je ke stažení program Mzdy 2024 www verze 24.10,
soubor m224v2410.exe (4888 kB)


Zde budou postupně ke stažení další verze s různými novinkami. Před stahováním si porovnejte jakou máte verzi, abyste si zbytečně nestahovali verzi, kterou již máte.

Pokud máte síťovou verzi, nainstalujte na všechny počítače vždy stejnou verzi programu.

Pokud budete měnit počítač, postupujte při instalaci programu a překopírování dat dle Návodu k instalaci (PDF) - část Instalace programu - Tip 3.


Návod k instalaci:

Pokud instalujete první náš program nebo síťovou verzi, přečtěte si Návod k instalaci (PDF).

Pouze při přechodu ze staršího programu Mzdy (2001 až 2023) na Mzdy 2024 nastavte v původním programu v části Společné údaje - Nový měsíc 1/2024, a pak proveďte akci Nový měsíc.

Klikněte na tento podtržený nápis m224v2410.exe (4888 kB), poté zvolte Uložit program na disk a potvrďte OK. Na dalším okně zvolte Uložit. Tímto se program stáhne ze stránek. Po nápisu Stahování dokončeno, stiskněte tlačítko Spustit. Tímto se objeví okno pro instalaci.

Při instalaci postupně mačkejte tlačítka: Další (nabídne se výběr adresáře - doporučujeme ponechat), Další (můžete si zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programu - ikonu pro všechny uživatele nebo pouze pro aktuálního uživatele), Další, Instalovat, Dokončit. Po instalaci se na plochu nakopíruje ikona. Program můžete spustit také v nabídce Start - Programy.
Po spuštění programu zadejte kód, který jste obdrželi do Vašeho e-mailu - tzn. vyplňte přesně všechny tři kolonky - Uživatel, Číslo programu, Aktivační kód (tyto údaje lze také přímo přenést z e-mailu: Ctrl + C, Ctrl + V). Poté se nabídne cesta pro převod dat z minulé verze (můžete změnit). Po otevření každé firmy bude vše převedenopřipraveno na zpracování dalšího roku (původní program včetně dat Vám zůstane v počítači).
Pro následnou aktualizaci programu instalujte další verze do stejného adresáře (nabízí se automaticky).

Tip: Pokud se nenabídne cesta pro převod dat automaticky, stiskněte na okně Výběr firem (s nulovým počtem) klávesy Ctrl + P.


Novinky ve verzi 24.10

 • Aktuální vzor formuláře č. 32Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Novinky ve verzi 24.00

 • Aktuální hodnoty (min. mzda 18 900 Kč, redukční hranice pro výpočet DPN atd.)
  a další úpravy pro zpracování mezd za rok 2024
 • Dohoda o provedení práce - nový systém zápisu (přečtěte si níže Rady a tipy pro převod dat),
  úpravy výpočtů, editacítisků
 • Přehled o výši pojistného – pojistné za zaměstnance (7,1 %), záchranáři (27,8 %)
 • Přihláška/Odhláška – nové pokyny
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) - aktuální formulář
 • Výpočet daně za minulý rok - aktuální formulář
 • Stravenkový paušál – maximální částka
 • Zrušena sleva na Studenta - pokud máte, vymažte na 0 v Kartotéce a Vytváření výplat
 • Pro rok 2024 je maximálním vyměřovacím základem pro sociální pojištění částka
  2 110 416 Kč, měsíčně 175 868 Kč
 • A další novinky a vylepšení

Rady a tipy pro efektivnější práci s programem

Odpovědi na nejčastější dotazy - popis téměř všech odpovědí naleznete v návodu k programu a v nápovědách u každé položky. Zde uvádíme pouze stručné body, podle kterých se v návodu budete rychleji orientovat.

Potvrzení o zdanitelných příjmech – nový vzor

Do programu jsme zapracovali aktuální vzor formuláře č. 32 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, který nebyl k dispozici, když jsme dělali Mzdy 2024 v lednu.
Do formuláře přibyly kolonky týkající se Příspěvků zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří (penzijní připojištění, životní pojištění atd.) - je to řádek číslo 10 – v editaci ho naleznete dole na 1. stránce a jednotlivé kolonky pak na 2. stránce uprostřed.
Další kolonky, které s tím souvisí jsou pak na konci 2. stránkyna začátku 3. stránky (Roční zúčtování – základ daně byl snížen o částky - podle § 15a písm. a) – e). Přečtěte si nápovědu - stiskněte klávesu F1 v edaitaci vedle tisku.

Rady a tipy - převod dat - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce – změny v programu
Vzhledem ke změnám v Zákoníku práce - zákon č. 281/2023, již není možné v programu Mzdy zapsat do jedné výplaty Mzdu a Dohodu. Pro každý poměr je třeba vytvořit samostatnou pásku (tzn. zaměstnanec bude v Kartotéce a Vytváření výplat vícekrát) – viz popis níže.
K Dohodě se nově připočítávají přesčasypříplatky a také dovolená, proto jsme v programu upravili celý systém zápisu Dohody, aby bylo možné toto vše zohlednit. Některé změny jsou platné od října 2023 (informovali jsme vás e-mailem) a některé od 1.1.2024.
- Článek, kde je vše pěkně vysvětlené a najdete v něm také odkaz na Zákoník práce: https://www.mesec.cz/clanky/prace-na-dohody-temer-jako-pracovni-pomer-na-co-budete-mit-narok-od-1-rijna/

- Na Stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete ke stažení Vzor smlouvy pro dohodu (co vše má obsahovat): Inforamace o obsahu právního vztahu založeného DPP a DPČ: https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory

Od 1.7.2024 budou ještě další změny týkající se dohody (následně zapracujeme do programu):
- Bude upraven formulář pro OSSZ Přehled o výši pojistného, jehož součástí bude nově i seznam pracovníků na Dohodu.
- Změní se limit u dohody, od kterého se bude platit sociální a zdravotní pojištění.

A) Postup v programu, pokud má zaměstnanec jen Dohodu – převod dat:

Vzhledem ke změně systému zápisu, je nutné udělat 1. měsíc několik úkonů v Kartotéce a Vytváření výplat, aby se zaměstnanci spočítala výplata. Další měsíce již vše poběží automaticky.

- V Kartotéce na 4. stránce uvidíte v kolonce Odměna / dříve DOHODA – částku dohody. S tímto číslem však již program nepočítá. Přepište proto tuto částku do kolonky výše – buďto do kolonky Částka za měsíc nebo do Hodinové mzdy napište částku za hodinu a stiskněte Enter. Dále zaškrtněte vedle volbu DOHODA. Pro podrobnou nápovědu stiskněte na kolonce klávesu F1.
Na 1. stránce upravte pracovní dobu např. na 4.0 hod./den (ze Společných údajů nabíhá 8.0). A na straně 3 přepište nahoře u dovolenénárok v roce na 0,00 hod. (přednastaveno je 160 hod.) - až vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou, tak zde hodnotu přepíšete.
Pokud má zaměstnanec pouze Dohodu a nepodepsal Prohlášení k dani, zkontrolujte na 5. stránce dole, zda máte v kolonce Výpočet daně ve výši zapsano 15 % a označeno = ano. Překročí-li v některém měsíci Dohoda limit, automaticky se ve Vytváření výplat nastaví zálohová daň.

- Ve Vytváření výplat na 1. stránce přeneste u daného zaměstnance pomocí šipeček částku Dohody do příslušné kolonky a stiskněte Enter. Buďto do kolonky Časová (hodinová) mzda nebo Částku za měsíc do kolonky Dohoda / úkolová mzda. Pozn.: Pokud máte zaškrtnuto DOHODA přenese se částka dohody, pokud není zaškrtnuto, přenese se do kolonky úkolová mzda z úkolového listu.
Níže na 1. stránce přepište počet odpracovaných dní (kolonka Odpracováno) a stiskněte Enter.
Na 2. stránce dole zaškrtněte volbu DOHODA (vedle kolonky Dohoda / Mzda) a stiskněte Enter. Tímto se u daného zaměstnance vše správně dopočítá. U dohody do limitu se nepočítá sociální a zdravotní pojištění. Po překročení limitu se pojištění automaticky vypočítá. Limit je nastavený ve Společných údajích.

B) Postup, pokud měl zaměstnanec Mzdu a Dohodu v jedné výplatě – převod dat:

Po převodu dat vám ve Vytváření výplat zůstane u zaměstnance jen Mzda. Částku Dohody sice uvidíte v původní kolonce, s tímto číslem již ale program nepočítá. Je zde zobrazena jen proto, abyste věděli, jakou částku za Dohodu měl. Pro nový zápis dohody postupujte takto:
- V Kartotéce přidejte tohoto zaměstnance s novým číslem (tlačítko + dole). A zapište částku za Dohodu na 4. stránce do kolonky Částka za měsíc nebo do Hodinové mzdy napište částku za hodinu a stiskněte Enter. Dále zaškrtněte vedle volbu DOHODA. Pro podrobnou nápovědu stiskněte na kolonce klávesu F1. A další údaje v Kartotéce doplňte viz výše postup jen Dohoda.
- Ve Vytváření výplat následně stiskněte dole tlačítko Nový zaměstnanec. Tímto se zaměstnance z Kartotéky přenese do Vytváření výplat a vše se mu dopočítá.
Zaměstnanec bude mít tedy 2 pásky – na jedné bude Mzda a na druhé Dohoda včetně přesčasů, příplatků atd.

Rady a tipy - převod dat - Další novinky v programu

1) Výpočet daně za rok 2023 udělejte v programu MZDY 2024 v části Roční zpracování.
- Slevu za umístění dítěte (školka) můžete uplatnit max. do výše 17 300 Kč za jedno dítě.
- Daň, kterou budete vracet, zapište ve Vytváření výplat na 3. straně do poslední srážky, nápověda okénko srážka - název (F1).

2) Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech za období 2024 vzor č. 32 zatím není zveřejněný. Dle sdělení ministerstva do něho budou zapracovány další změny. Zatím ale není známo, kdy to bude. Tento formulář do programu zapracujeme následně, až bude zveřejněn. Budeme vás informovat.

3) Přehled o výši pojistného – formulář – vyšší pojistné za zaměstnance (7,1 %), záchranáři (27,8 %)
Další změny týkající se Dohod budou od 1.7.2024 – budeme vás informovat. Podání přehledu v srpnu za červenec 2024.

4) Pokud Vaši zaměstnanci pobírají minimální mzdu, zvyšte ji na částku 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (v Kartotéce na 4. stránce - kolonka mzda). To stejné udělejte v lednu i ve Vytváření výplat.

5) U zaměstnanců, kteří mají povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimální mzdy, zkontrolujte, zda nemají mzdu menší než 18 900 Kč. Pokud mají, v Kartotéce na 5. straně označte vynechat zohlednění minimální mzdy NE (nápověda F1). To stejné udělejte v lednu i ve Vytváření výplat, aby se zdravotní pojištění počítalo z této minimální částky.

6) Zrušena sleva na Studenta - pokud máte, vymažte na 0 v Kartotéce a Vytváření výplat.

7) Zaměstnání malého rozsahu:
- U sociálního a zdravotního pojištění zůstává započitatelný příjem 4000 Kč.

8) Stravenkový paušál
V Kartotéce na straně 4 a ve Vytváření na straně 3 kolonka pro zápis stravenkového paušálu – postup viz nápověda F1 u kolonky.
Peněžitý příspěvek je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod soc. a zdrav. pojištění. Na straně zaměstnavatele je tento výdaj daňově uznatelným výdajem.
Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný příspěvek na stravování, musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2024 se jedná o částku 166 Kč), tedy do výše maximálně 116,20 Kč.
Například za 21 odpracovaných směn v měsíci může zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu zhruba 2 440 Kč.

9) Dovolená: V části Osobní agenda – Společné údaje si zkontrolujte hodnotu v kolonce Týdenní pracovní doba. Pokud máte ve firmě jinou než přednastavenou 40 hod. (8 hodin x 5 dní), upravte ji zde. U nových zaměstnanců se tato hodnota použije pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách.
V Kartotéce si zkontrolujte nároky na dovolenou u zaměstnanců.
- Výpočet dovolené, pokud zaměstnanec neodpracoval celý roknápověda ve Vytváření výplat – kolonka Dovolená Pracovní dny, F1

10) Přečtěte si nové pokyny u formuláře
- Oznámení o nástupu (přihláška/odhláška)

11) Nezapomínejte po každé práci uložit data také do ARCHIVU – ukládají se jednotlivé měsíce, které právě máte ve Zpracování výplat. Kdykoliv se pak můžete ke každému měsíci vracet nebo dělat opravy. NápovědaDalší možnostiUložení jednotlivých měsíců do archivu – F1. Doporučujeme i Zálohování dat – zálohuje data od začátku roku do data zálohování.

- Tisky si můžete také uložit ve formátu PDF do počítače (viz níže Rady a tipy). V případě kontroly jen přiložíte soubor do e-mailu.

- Nabízíme také službu Zálohování - data vždy v bezpečí. V případě zájmu nás kontaktujte (e-mail: zaoffice@zaoffice.cz, tel. 602 583 800), zašleme Vám podrobnou nabídku. Jednorázový poplatek 600 Kč bez DPH.

Elektronické podání na OSSZ

Pokud jste si nově objednali doplněk Elektronické podání na OSSZ, klikněte v programu na tlačítko Nastavení (vedle tisku Přehled o výši pojistného, ELDP, Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ nebo Příloha k žádosti o dávku nem. poj.) a v této části stiskněte klávesu F1 - zde naleznete podrobnou nápovědu.

Elektronické podání - hlaví body (podrobný popis naleznete v nápovědě):
1) Zřiďte si Datovou schránku (zdarma) nebo Elektronický podpis např. na poště (Czech Point).
2) Pokud budete používat elektronický podpis, zaregistrujte si ho na OSSZ.
3) V programu Mzdy u vybraného tisku stiskněte tlačítko Uložit data (vytvoří se potřebný soubor).
4) Otevřete si formulář OSSZ a Importujte do něho data (natáhnou se údaje z programu Mzdy).
5) Formulář s daty pak odešlete na OSSZ s použitím datové schránky nebo el. podpisu.
Body 1 - 2 uděláte jen jednou, body 3 - 5 pak při každém odesílání.

Noví uživatelé: Před započetím práce doporučujeme

Přečtěte si (vytiskněte) návod případně Rychlého průvodce programem a seznamte se se základními body postupu práce a s používanými klávesami. Usnadníte si tím zápis údajů např. zápis datumu, pohyb mezi stránkami, výběry podle různých kritérií atd.
V návodu jsou názvy např. dovolená, odstupné, odchod zaměstnance atd. zapsány modře, tím rychle vyhledáte požadovaný termín nebo postup.

Zálohování dat - ještě rychlejší

Pro ještě rychlejší a komfortnější zálohování dat, jsme přidali na plochu programu modrý podržený nápis Zálohování dat. Stačí na tento nápis kliknout a dále stisknout tlačítko Zálohovat. Doporučujeme tuto akci provádět po každé práci před opuštěním programu. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se! Tímto se data uloží na pevný disk. Pokud si chcete data uložit např. na Flash nebo jiné výměnné médium, postupujte dle nápovědy F1 v této části.
Pozn.: Editace ZálohováníObnovení dat naleznete také v části Další možnosti.

Tip: Nastavení cesty k datům

Pokud si budete chtít nastavit cestu k datům např. při Převodu dat nebo při Přenosu údajů z jiných našich programů a nevíte přesně cestu, zapište pro snadnější vyhledání do kolonky Cesta: %AdresarDat%ZA office
Poté klikněte na žluté tlačítko (Výběr souboru / adresáře) vedle cesty a zde si můžete nalistovat příslušný náš program nebo soubor (nabídne se adresář, kde jsou data našich nových programů).

Odesílání formulářů ve formátu PDF

Tímto způsobem můžete odesílat např. formuláře VZP přes datovou schránku.
Postup: Před vytisknutím nastavte v části Tisk - Tiskárna - Nastavení tiskárny (velké tlačítko) místo tiskárny program pro formát pdf (např. pdfFactory) . Následně dejte tisk formuláře (tlačítko Tisk). Tímto se formulář uloží do formátu PDF, který můžete připojit k e-mailu nebo odeslat do datové schránky.

E-neschopenky - povinnosti pro zaměstnavatele

- Zaměstnavatel již nebude přijímat papírové doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského pojištění od zaměstnance a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.

- Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat na příslušnou ČSSZ Přílohu k žádosti o dávku a to v elektronické podobě (v programu Mzdy máte el. podání tohoto tiskopisu na OSSZ).

- Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance zašle zaměstnavatel hlášení s údaji pro výplatu poslední dávky nemocenského (nemoc delší než 14 dní).

- Zaměstnanec má stále povinnost informovat zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti (telefonicky, e-mailem, .…).

- V programu Mzdy pracujete s neschopenkou jako dosud.

- Zaměstnavatel má k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na požádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

- Abyste dostávali informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců od OSSZ, požádejte o zasílání informací.
Žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn

Informace na stránkách ČSSZ:
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce-pro-zamestnavatele-a-ucetni-firmy-jak-ziskat-informace-o-neschopenkach-zamestnancu

Děti - změna daňového zvýhodnění v průběhu roku

Pokud se změní daňové zvýhodnění na děti v průběhu roku, postpujte v programu takto:
1) V části Osobní agenda - Společné údaje přepište hodnoty pro daňové zvýhodnění na děti.
2) Jakmile opustíte tuto editaci, daňové zvýhodnění se automaticky přepočítá u všech zaměstnanců v Kartotéce.
3) Akcí Nový měsíc se aktuální údaje přenesou i do Vytváření výplat.
Pozn.: Pokud jste již akci Nový měsíc provedli, vstupte do Vytváření výplat a u zaměstnanců, kteří mají děti, klikněte na 3. stránce vedle kolonky děti na modré šipečky. Tímto se přetáhnou nové hodnoty z Kartotéky a vše se dopočítá.

Zaměstnání malého rozsahu

Srážková daň, sociální a zdravotní pojištění – podrobnou nápovědu najdete v Návodu - Rady a tipy - Zaměstnání malého rozsahu.

Mzdové listy - tisk více zaměstnanců najednou

Mzdové listy - můžete tisknout jednotlivé zaměstnance (vyberte vedle tisku číslo zaměstnance) nebo více zaměstnanců najednou (postup: viz nápověda F1 vedle tisku Mzdové listy).

Odvod ZP z minimální mzdy, Neplacené volno

Podrobný popis naleznete v nápovědě F1 ve Vytváření výplat na straně 4 u zaškrtávátka Vynechat zohlednění minimální mzdy u zdravotního pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Zápis částky, která je osvobozená od daně - podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Osobní agenda - Kartotéka zaměstnanců, strana 4 - název srážky.
Částku penzijního připojištění nad limit můžete zapsat do kolony Naturální příjem (viz nápověda F1 u této položky).

Nemocenská

Každý zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) - nemoci a karantény. Podrobnou nápovědu (F1) naleznete v části Vytváření výplat - tlačítko Nemocenská.

Dovolená a nemoc - neomezený počet zápisů

V Kartotéce se zapisuje dovolená a nemoc na jedné stránce, kde uvidíte průměry na dovolenou a celkové hodiny dovolené a dny nemoci. Pokud budete chtít zapsat období a počet hodin čerpání dovolené, stiskněte tlačítko Čerpání dovolené (zde je možno zapsat neomezený počet zápisů). Pro zápis období a počtu dní nemoci, stiskněte tlačítko Zápis nemoci (také zde je možno zapsat neomezený počet zápisů).
Pokud budete chtít zapsat dovolenou či nemoc ve Vytváření výplat, stiskněte tlačítko Dovolená nebo Nemoc.

Odchod zaměstnance

Nemusíte se bát tuto akci provádět i několikrát za sebou. Vystoupíte-li z části Potvrzení, vrátí se vše do původního stavu.

Editace (Oprava) příkazu před tiskem

Oprava částek Daň, soc. pojištění, zdrav. pojištění - pokud zjistíte, že jste někdy v minulých měsících udělali chybu a chcete ji v aktuálním měsíci opravit, zaškrtněte si ve Výběru (tlačítko vedle tisku) editovat příkazy před tiskem ANO. Pusťte náhled - objeví se tabulka, ve které můžete vše opravit. Tlačítkem Zavřít se dostanete do náhledu, odkud můžete upravený příkaz k úhradě vytisknout.

Průměry na dovolenou

Pokud se neobjeví v druhém nebo některém dalším zpracovávaném čtvrtletí průměry na dovolenou, provedli jste akci Nový měsíc před zapsáním zpracovávaného měsíce do údajů pro nový měsíc.

Je třeba každý měsíc dodržovat postup:
1. ve Společných údajích - Nový měsíc zapsat výplatu za měsíc
2. stisknout tlačítko Nový měsíc

Oprava:
Vraťte se z flash (jiného média) nebo pevného disku, kde máte zálohovaný minulý měsíc a opakujte postup dle bodu 1 a 2.

Zálohování, archiv

Doporučujeme Vám každý měsíc zálohovat data na flash (jiné médium) nebo pevný disk (ukládá se celá práce od začátku období do posledního zpracovaného měsíce).
A dále uložit zpracovaný měsíc do archivu (např. ve Vytváření výplat je duben, uloží se duben) - každý měsíc je uložen samostatně, aby bylo možné si ho kdykoliv prohlédnout nebo opravit.

Před akcí, u které si nejste jisti, co provede, si také uložte data, máte se k čemu vrátit !


Instalace - BDE:

Pokud se při spuštění programu objeví hláška Nelze inicializovat BDE, klikněte zde.


Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás:
Tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz