Daňové přiznání pro fyzické osoby - nabídka a ceník

Software na zpracování daňového přiznání Ideální pro účetní a daňové poradce

Automatické propojení údajů a hodnot z daňového přiznání do výpočtu sociálního a zdravotního pojištění.

Optimalizace daní a odvodů sociálního a zdravotního.

Přečtěte si reference od našich spokojených uživatelů.

Toto není vyplňování formuláře  -  Je to mnohem víc

Slyšeli jste o softwaru na Daňové přiznání, kde nevyplňujete kolonku za kolonkou jako ve formuláři a kde jsou výpočty daně propojeny s odvody sociálního a zdravotního pojištění?

Pokud ne, tak toto najdete v našem programu na zpracování Daňové přiznání pro fyzické osoby.

Jednou zapsané osobní údaje poplatníka se využijí ve formuláři daňového přiznání i v Přehledech pro OSSZ a ZP. A zůstávají vám i do dalších let. Změníte 1 číslo a hned vidíte výsledky - daň, sociální, zdravotni (3 v 1) - doplatek, přeplatek, zálohy.


Dobrý den, software Daňové přiznání pro fyzické osoby je sám o sobě velmi užitečný program pro svoji přehlednost, jednoduchost a možnost pracovat s ním (na rozdíl od daňového portálu) bez připojení k internetu. Ovšem jeho největší výhoda je automatické propojení údajů z daňového přiznání do výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, což urychluje práci především při optimalizaci daňového základu nebo při optimalizaci rozdělení daňového základu na spolupracující osoby. Jsem velice spokojená.
Alena S.

Jaké to má pro vás výhody?

 • Pracujete v jednom systému, nemusíte přecházet z jednoho na druhý, třetí portál – daně, sociálka, zdravotní. Nepíšete znovu na každý portál osobní údaje, příjmy a výdaje.
 • V programu můžete práci přerušit a kdykoliv se zase vrátit. Data nemusíte stále někam natahovat a ukládat. 
 • Klientům můžete poslat soubory xml a oni si formuláře sami odešlou přes svou datovou schránku.
 • Máte k dispozici i minulé roky. V případě potřeby můžete udělat opravné přiznání nebo za kterýkoliv minulý rok zpracovat dodatečné přiznání.
 • K práci s programem i ke zpracování dané problematiky máte podrobný návod, nápovědu na každém řádku a pokyny k vyplnění formulářů.
 • Máte klienty na jednom místě
  Jsou seřazeni pod sebou a rychle mezi nimi můžete vybírat. Můžete je řadit podle příjmení nebo si je seřadit podle sebe, např. k sobě manželé, společníky společnosti atd.
 • Nemusíte být připojeni k internetu
  Program máte v počítači a k internetu se připojíte až pro odeslání formulářů.
 • Rychle zazálohujete na flash, pevný disk atd. Nepřijdete o svá cenná data.
 • V klidu si v počítači vše vytvoříte a zkontrolujete, a teprve když budete spokojeni, odešlete elektronicky nebo pošlete klientovi soubor xml, aby si formuláře sám odeslal přes datovou schránku.
 • Jednou zapsané osobní údaje poplatníka se využijí ve formuláři daňového přiznání i v Přehledech pro OSSZ a ZP. A zůstávají vám i do dalších let.
 • Okamžitě zjistíte výši daně, jestli máte přeplatek nebo doplatek, výši záloh a to vše i v sociálním a zdravotním.

Chcete i v prvním čtvrtletí roku chodit domů z práce včas bez únavy a vyčerpání?


Co vám software přinese

 • Žádná práce až do poslední chvíle. Stíhání termínů pěkně v klidu a v pohodě.
 • V březnu vám zbyde  čas na další zákazníky „z ulice“.
 • Víc klientů - víc peněz.
 • Před koncem roku můžete klientům optimalizovat daně.
 • Víc času na sebe, pro rodinu, záliby, zábavu.

Již mnoho let mi pomáháte s daňovým přiznáním a díky Vám mám vždy vše v pořádku, a proto mám klid a spoustu času na život. Nečtu zprávy, nesleduji změny "v podnikání" ... spoléhám na Vás a vždy se mi to vyplatilo. Velmi oceňuji Vaše upozornění na změny. Posílám Vám velké DĚKUJI za vše. (Uživatelka programu Daňové přiznání FO)
Marie Ferlesová

Jak to v programu vypadá

Program je rozdělený do sekcí a v každé vyplňujete jen to, se poplatníka týká. Celý program si můžete prohlédnout ve videu.

Společné údaje – údaje o poplatníkovi, dětech, manželce, společnících společnosti, spolupracujících osobách. Vyplníte jen jednou a zůstanou vám do dalších let.
Daňové přiznání rozdělené podle druhu příjmů – podnikání, zaměstnání, nájem, ostatní příjmy, zahraničí
Pojištění – sociální a zdravotní
Přílohy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty
Zálohování dat, Návod


Software je pro vás pokud:

 • Chcete mít automaticky po vyplnění daňového přiznání hotové i Přehledy pro sociálku a zdravotní
 • Vyplňujete formuláře na internetu, ale připadá vám to nepřehledné a neefektivní
 • Chcete si vše v pohodě připravit a zkontrolovat a pak teprve odeslat
 • Vaši klienti mají příjmy z podnikání, zaměstnání, nájmu, zahraničí, ostatní příjmy
 • Nechcete se stresovat, že se až do konce března nezastavíte
 • Chcete rychle optimalizovat daně a odvody svým klientům
 • Efektivně pracovat se svým časem
 • Chcete za méně času zvládnout víc klientů

Proč je lepší zpracovat přiznání v našem programu než ho vyplňovat na internetu?

V našem programu jednou vyplníte údaje o poplatníkovi a každý rok doplníte jen příjmy a výdaje z účetnictví a máte hotovo. Nevyplňujete každou kolonku. Vše, co je možné, se vypočítá a doplní. Navíc se Vám automaticky vytvoří také přehledy pro OSSZ a ZP.

V klidu můžete v daňovém přiznání dělat úpravyoptimalizovat daně, a když jste se vším spokojeni, formuláře vytiskneteodevzdáte nebo odešlete elektronicky přes daňový portál (zde již nic nevyplňujete, pouze odešlete).

Stále máte v programu k dispozici minulé roky. V případě potřeby můžete vytisknout opravné přiznání nebo za kterýkoliv minulý rok dodatečné přiznání. Nepotřebujete být nepřetržitě připojeni k internetu. Připojíte se jen pro odeslání.


Toto oceňují nejen účetní a daňoví poradci, kteří nemusejí přiznání zpracovat naráz.
Postupně si vše připraví a zkontrolují a pak teprve odešlou.


Jste OSVČ ?

Kdy je pro mě Daňové přiznání FO vhodné?

 • Začínám podnikat a ještě se úplně neorientuji ve složitém formuláři daňového přiznání.
 • Nechci studovat pokyny k vyplnění.
 • Odešla mi účetní a chci si zpracovat daňové přiznání sám.
 • Vyplňuji přiznání na internetu, ale připadá mi to nepřehledné.
 • Chci, aby se mi automaticky z daňového přiznání vytvořily přehledy pro OSSZ a ZP.
 • Nechci vyplňovat každou kolonku, chci na to jít chytře.
 • Chci na konci roku rychle vyhodnotit, zda je pro mě výhodnější uplatnit výdaje procentem nebo ve skutečné výši.
 • Mám příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z nájmu, příjmy podle §10, ale i ze zahraničí.
 • K daňovému přiznání přikládám Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném nebo plném rozsahu.
 • Chci zpracovat daňové přiznání a přehledy pro sebe i manželku / manžela.

Co mi program nabízí:

Program Vás vede a navíc obsahuje i přehledný návod a nápovědy u každé položky. A i když jsou součástí kompletní pokyny k vyplnění, nemusíte nic studovat. My to děláme za Vás. Celý výpočet daně a soc. a zdrav. pojištění probíhá automaticky.

Vy pouze vyplníte základní údaje o poplatníkovi a příjmy a výdaje z podnikání nebo i jiné příjmy (ze zaměstnání, z nájmu, příjmy podle §10 nebo ze zahraničí) a daňová povinnost se Vám vypočítá a vše se zapíše do správných řádků formuláře. Automaticky se vytvoří i přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovny a vypočítá se doplatek pojistného i nová výše zálohy.

V programu zpracujete všechny případy, které mohou nastat a navíc si můžete zoptimalizovat své daně.

Zjistíte například, jestli je pro Vás výhodné uplatnit v tomto roce všechny náklady (odpisy apod.) nebo ztrátu. Rovněž tak si můžete vyzkoušet, zda je pro Vás výhodnější uplatnit si skutečné výdaje nebo výdaje procentem. Dále zohledníte nezdanitelné části základu daně (úroky, penzijní připojištění, dary, životní pojištění), odčitatelné položky atd. Vypočítají se i případné zálohy na daň a Vy si můžete rovnou vytisknout přehled. Pokud podnikáte ve společnosti (manželé, více společníků), zpracujete v multiverzi přiznání všem.

Tipy na využití Daňového přiznání pro fyzické osoby:

 • Pokud používáte náš program Peněžní deník - Daňová evidence (ideální kombinace), vše se přenese. Daňové přiznání a přehledy tak máte hotové okamžitě.
 • Po odchodu účetní nemusíte hledat novou a můžete to zkusit sami. I tak budete mít daňové přiznání i přehledy pro OSSZ a ZP správně. Nemusíte studovat daňové zákony ani pokyny, studujeme je za Vás.
 • Automaticky se vytvoří i přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Příjmy, výdaje a další hodnoty se přenesou z daňového přiznání, takže stačí zapsat jen doplňující údaje a máte hotovo. Okamžitě zjistíte, nejen jaký máte přeplatek nebo doplatek, ale i výši záloh. Formuláře můžete vytisknout a odevzdat. Na OSSZ můžete odeslat i elektronicky.
 • Na konci roku jednoduše vyhodnotíte, zda je pro Vás výhodnější uplatnit výdaje procentem nebo ve skutečné výši (zákony se rychle mění a vy se můžete rozhodnout, co je pro vás výhodnější - uplatnit všechny daňové odpočty nebo ne), pokud si doklady nenecháváte nebo při nákupu ani neberete, můžete přijít o hodně peněz.
 • Pokud podnikáte ve společnosti (manželé, více společníků), je výhodné využít multiverzi. U každého si nastavíte zvolené procento, podle kterého se Vám vše, co s tímto souvisí, přepočítá.
 • S doplňkem Elektronické podání můžete Daňové přiznání na FÚ a Přehled na OSSZ odesílat elektronickou cestou (v programu se vytvoří datové soubory potřebné pro el. přenos). Stačí, když máte Datovou schránku nebo elektronický podpis a dále již s úřady komunikujete přes Internet. Jste-li účetní firma, můžete zasílat svým klientům přiznání a přehledy ve formátu XML. Díky snadnému ovládání a podrobnému návodu zvládne práci každý.
 • Pokud vedete podvojné účetnictví, můžete si dokoupit k programu Přílohy Z (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu) nebo Přílohy P (v plném rozsahu). Čistý obrat z příloh se automaticky přenese do daňového přiznání. V případě elektronického podání se přílohy odešlou současně s daňovým přiznáním.
 • Ideální také pro účetní, které zpracovávají daňové přiznání nepodnikajícím fyzickým osobám
  - které nemají povinně datovou schránku
  - které mají ostatní příjmy § 10 nebo příjmy z nájmu § 9
  - pro zaměstnance, kteří mají také příjmy podle § 10, § 9 i ze zahraničí.
  Nepotřebujete doplněk Elektronické podání (xml), formuláře vytisknete, dáte podepsat a klient je osobně odevzdá nebo odešle poštou
 • Z programu přímo vytisknete příkazy do banky k zaplacení daně, doplatku na OSSZ, ZP a záloh. Rovněž tak můžete tyto příkazy odeslat elektronickou formou – HOMEBANKING (formát ABO - používá většina bank). Posíláte-li přiznání úřadům poštou, jistě využijete i adresář s tiskem na obálky. Dále máte možnost vytisknout si i různé přílohy k daňovému přiznání, žádost o snížení záloh, žádost o potvrzení bezdlužnosti a ověřenou kopii daňového přiznání (pro poskytnutí úvěru u bank) a další užitečné dokumenty. To vše umožňuje doplněk KOMFORT, který získáte k programu ZDARMA.
 • Program pracuje spolehlivě ve všech Windows.
 • Zálohování dat je rychlé a máte možnost ukládat data na pevný disk nebo na jakékoliv médium, např. flash, externí disk apod.
 • Náš daňový program zaznamenal obrovský úspěch a je stále žádanější nejen mezi fyzickými osobami, ale také mezi účetními a daňovými firmami, které v multiverzích zpracovávají agendu svým zákazníkům. Získal také velice dobré hodnocení na úřadech a v odborném tisku. K dnešnímu dni ho používá několik tisíc uživatelů. Přidejte se i Vy!

Máme variantu pro každého:

V základní variantě zpracujete daňové přiznání pro fyzické osoby včetně přehledů pro OSSZ a ZP pro 1 firmu (1 poplatníka). Pro více firem si můžete dokoupit Multiverzi, viz dále.

Pokud chcete daňové přiznání a také přehled pro OSSZ odevzdávat elektronicky, můžete si dokoupit doplněk Elektronické podání (XML).

Dále nabízíme variantu pro 1 firmu včetně Příloh Z (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu), pokud jste fyzická osoba a vedete podvojné účetnictví.

K základní variantě nebo i k variantě s přílohami Z si můžete dokoupit také Přílohy P (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu). Výhodné především pro účetní, kteří zpracovávají přiznání klientům se zjednodušenými i plnými přílohami.

Pokud potřebujete zpracovat více firem, můžete si dokoupit MULTIVERZI - v jednom programu pak zpracujete přiznání více poplatníkům, např. pro sebe a manželku / manžela, pro společníky společnosti, účetní pro své klienty apod.

Pokud chcete program provozovat na síti, nabízíme Vám SÍŤOVOU VERZI. Data jsou nainstalována na síťovém disku (serveru).

Varianta MAX obsahuje vše: Daňové přiznání pro fyzické osoby včetně zjednodušených i plných příloh, pro neomezený počet firem, včetně Elektronického podání (XML), síťové verze a licence na všechny počítače.

Jako BONUS získáte ZDARMA ke každé variantě doplněk Komfort v hodnotě 600,- Kč.

S doplňkem KOMFORT vytisknete příkazy na úhradu daně, odvodů a záloh, můžete je do banky poslat i elektronicky. Součástí je i adresář a máte zde možnost psát dopisytisknout obálky. Komfort můžete využít nejen k přiznání, ale i k další Vaší agendě.

Daňové přiznání pro fyzické osoby - CENÍK:

DPFO
1995,- Kč

Daňové přiznání pro
fyzické
osoby
 
pro 1 firmu
a 1 počítač
 
 
 

DPFO+Z
2695,- Kč

Daňové přiznání pro
fyzické
osoby
 
pro 1 firmu
a 1 počítač
 
+ Přílohy Z
(zjednodušené)

DPFO MAX
5295,- Kč

Daňové přiznání pro
fyzické osoby včetně
zjednodušených
i plných příloh,
pro neomezený počet
firem a počítačů,
včetně El. podání
a síťové verze

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

K jednotlivým variantám si můžete dokoupit tyto doplňky (varianta MAX obsahuje vše):

Multiverze pro více firem:

každá další firma

10 firem

20 firem

neomezený počet

+ 400,- Kč

+ 1000,- Kč

+ 1800,- Kč

+ 2700,- Kč

Další doplňky k programu:

Elektronické podání (XML)

Přílohy P (plný rozsah)

Síťová verze

Licence pro další počítač

+ 15 % z ceny

+ 900,- Kč

+ 1000,- Kč

+ 25 % z ceny


 

Způsob dodání a platby naleznete na pravé straně vedle objednávkového formuláře.

 

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:  zaoffice@zaoffice.cz, tel.:  602 583 800