Mzdy – průvodce – začínáme s programem

Software Mzdy – 2 kroky k výplatě

Připravili jsme pro Vás praktického Obrázkového průvodce, díky kterému se velmi rychle a názorně seznámíte s naším programem Mzdy ZA office.

M-vyplaty 4.stranaZaměříme se především na začátek práce s programem – zpracujeme výplatu za první měsíc.

Noví uživatelé díky tomuto článku získají správné návyky při práci s programem Mzdy. Budou používat správný postup a naučí se zálohovat data po každé práci nebo každý měsíc. Nikdy tak nepřijdou o svou drahocennou práci. Výplaty pro ně budou zábavou, ne nutným zlem.


Pokud náš program Mzdy ještě nemáte a tento článek Vás zaujme, podívejte se, co vše program umí. Na stránce si můžete prohlédnout také krátké video a naleznete zde i podrobný popis a ceník.


 Naučíme Vás, co všechno je třeba do programu Mzdy vyplnit (editace označené 1-6), než začnete s první výplatou.
Tak, aby Vám pak každý měsíc stačily 2 kroky k výplatě.

M-udaje firmaOsobní agenda

(1) Údaje o firmě
Pro tisk všech formulářů pro Vás na založení i na úřady je třeba vyplnit Vaše údaje. Bankovní údaje pro převodní příkaz na zaplacení odvodů.

M-udaje ZP(2) Zdravotní pojišťovny
Zde zapište čísla zdravotních pojišťoven, u kterých jsou Vaši zaměstnanci. Doplňte číslo účtu a symboly pro platbu. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami.

Už jsme se dostali do Kartotéky zaměstnanců, kde jsou všechny údaje potřebné pro tisky formulářů, mzdových a evidenčních listů.

M-kartoteka(3) Kartotéka obsahuje 5 stránek a na 6. je poznámka, která se tiskne ve mzdovém listu

Vyplňujte údaje za sebou, dejte si tu práci a u prvního zapisovaného zaměstnance sledujte u každého okénka nápovědu na řádku dole. Pokud je uvedeno F1, stiskněte, podívejte se na podrobnější nápovědu. I kdyby se Vám to zdálo zbytečné, vyplatí se to. Pro formuláře na úřady je důležité, aby bylo vše správně.

Vždy vyplňte datum nástupu.
Když zaměstnanec nastupuje, odchází, vyplňte kód zdravotní pojišťovny. Využívejte kliknutí na modré nápisy, datum, výběr zdravotní pojišťovny. Vytiskněte si přihlášku/odhlášku v části Tisk – Měsíční zpracování – Hromadné oznámení pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
Na posledním řádku Druh činnosti vyplňte pro OSSZ (nápověda F1 – číselník). Přihlášku/odhlášku si vytiskněte v části Tisk – Osobní agenda. Zde si také můžete vytisknout pracovní smlouvu a další.

M-kartoteka 5.stranaKartotéka 5. stránka.
Pro hlavní pracovní poměr – daňové odpočty, bonusy atd. je vše nastavené. Nic na této stránce neměňte.
V případě nižší měsíční mzdy než je minimální nebo Dohody o provedení práce si přečtěte nápovědu F1 na 4. straně na okénku Dohoda ano.  Pokud byste měli jiné případy, najdete více k této stránce v Návodu.

Mzdová agenda
Ještě si nastavíme účty pro odvod sociálního pojištění a daní a můžeme se pustit do výplat.

Společné údaje – Nový měsíc
Do přednastavených údajů na stránkách nezasahujte, jsou nastaveny pro aktuální rok.

M-spolecne udaje ucet OSSZ(4) Na 2. stránce si vyplňte pro příkazy do banky a formuláře číslo účtu OSSZ a variabilní symbol.

 

 

 

 

M-spolecne udaje ucty dane(5) Na 3. stránce vyplňte účty pro zálohovou daň z příjmů a srážková daň.

 

 

 

 

 

M-spolecne udajeVrátíme se na 1. stránku, kde budete každý měsíc začínat.
Zde nastavíte měsíc, datum zálohy, doplatku a stisknete tlačítko Nový měsíc (čtěte nápovědu – F1). Touto akcí se z Kartotéky do Vytváření výplat přenesou zaměstnanci, kteří mají datum nástupu. Minulý měsíc se uloží do Mzdového listu.

Rovnou se dostanete do části Vytváření výplat. Vše, co máte nastavené v Kartotéce, je zde už vyplněné. Pokud zaměstnanec nemá dovolenou nebo nemoc, výplata je hotová.

M-vyplaty 1.stranaKaždou změnu potvrďte tlačítkem Enter.
Na 1. stránce doplníte zaměstnanci dovolenoutlačítkem dole vstoupíte do Kartotéky a zapíšete dny dovolené od-do. Pokud je zaměstnanec nemocný – DPN, stiskněte tlačítko uprostřed Nemocenská. Zde se DPN vypočítá a přenese do výplat. Podrobná nápověda po stisknutí tlačítka, pak F1. Nemoc zapíšete do Kartotéky přes tlačítko dole Nemoc.
Postupujete přes 2. a 3. stránku. I zde je vše vyplněné podle Kartotéky, můžete měnit, dopsat, vymazat.

M-vyplaty 4.stranaNa 4. stránce jsou vypočítané daně, bonusy, odvody soc. i ZP a částka k výplatě. Tlačítkem Tisk se dostanete do této části. Vytiskněte si vše pro sebe, zaměstnance a úřady.

 

 

M-tiskMěsíčního zpracování se týká tisk Měsíční zpracování, NemocenskáPříkazy do banky.

Vyberte si výplatní listiny pro zaměstnance, formuláře pro založení – rekapitulace, přehled o vyměřovacích základech a poj. OSSZ, rozpis odvodů pro jednotlivé ZP.
Zdravotní pojišťovně odevzdejte Přehled o platbě pojistného.
V Nemocenské najdete Přehled o výši pojistného, který každý měsíc odevzdáte na OSSZ. Zde najdete také formuláře a tisky, při dočasné pracovní neschopnosti a nemoci.

M-tisk PVPOJ(6) První měsíc si vyplňte údaje pro formulář Přehled o výši pojistného, tlačítko Přehled. Na 2. stránce stiskněte tlačítko Přenos. Přenesou se již vyplněné údaje o firmě. Každý měsíc doplňujete jen datum.

Všechny formuláře na OSSZ můžete odeslat také elektronicky – tlačítka Uložit dataNastavení – zde F1 podrobná nápověda.

V Příkazech do banky si doplňte den vystavení a splatnosti. Každý měsíc vytiskněte příkaz k úhradě nebo ho můžete odeslat elektronicky.


Vše již bylo vysvětleno, tak ještě 2 obrázky – 2 kroky k výplatě

M-novy mesic1. krok: Zapíšete měsíc a datum, tlačítko Nový měsíc.

 

 

 

M-vyplata2. krok: Automaticky vstoupíte do Vytváření výplat – když zaměstnanec nemá dovolenou ani nemoc, jen zkontrolujete a tisknete.

 

 

 

 

 

 


M-vytvareni vyplatDůležité! Akci Nový měsíc uděláte jen jednou. Kdykoliv mezi výplatami jednotlivých měsíců vstupujete do výplat přes menu Mzdová agenda – Vytváření výplat nový zaměstnanec.

 

 

 

 


M-zalohovani dulezite

Vždy, než opustíte program Mzdy, klikněte na oba modré nápisy:

 

M-zalohovaniZálohování dat uloží se vše od začátku, kdy jste začali pracovat s programem (od začátku roku) do teď.
Archiv – jednotlivé měsíce – ukládají se samostatně jednotlivé měsíce pro možnost prohlížení, oprav. Nápověda F1 část Další možnosti – Uložení jednotlivých měsíců do archivu.

 


Teď už mrkněte do Návodu, najdete tam všechno a budete tomu lépe rozumět.
Užitečný je odstavec Používané klávesy. Hodně vám to urychlí práci. Již v tomto obrázkovém návodu jsme některé použili – F3, modře podtržené názvy.
Projděte si také jednotlivé položky menu – Osobní agenda, Mzdová agenda, Další možnosti, Nápověda a všechny druhy tisků.

Program Mzdyvelké možnosti, nabízí vše, co se mzdovou problematikou souvisí. Zkuste ho dál prozkoumávat sami. Když nebudete vědět, zeptejte se nás. Někdy je to rychlejší. Přejeme Vám příjemnou práci s programem.

Stanislava Zahálková
Milujeme podnikání, které přináší svobodu a volnost, a proto pomáháme ostatním podnikatelům a menším zaměstnavatelům zbavit se starostí s účetní agendou. Příběh naší firmy ZA office si můžete přečíst zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.